The automotive sector in Spain. Influence of R&D investment on the improvement of total factor productivity

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Miró-Pérez, Albert-P.
dc.contributor.author Crisóstomo Gálvez, Raquel
dc.contributor.author Carreño, Marc Valderrama
dc.date.accessioned 2020-02-13T09:12:00Z
dc.date.available 2020-02-13T09:12:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 55-62 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2539
dc.description Obecne zglobalizowane środowisko zostało poprzedzone ogólnym wzrostem rozpowszechnienia i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), jak również dużymi inwestycjami przedsiębiorstw w badania i rozwój (R&D). Okoliczność ta sprawia, że korzystanie z tych technologii ma zasadnicze znaczenie dla sektora motoryzacyjnego i gwarantuje rosnącą konkurencyjność międzynarodową. W związku z tym właściwe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewnia poprawę wydajności, a tym samym konkurencyjności przedsiębiorstw. W artykule przeanalizowano ewolucję całkowitej produktywności czynników produkcji (TFP) w hiszpańskim sektorze motoryzacyjnym w roku 2017, w celu określenia wpływu tej zmiennej na poprawę całkowitej produktywności czynników produkcji. pl
dc.description.abstract The current globalised environment has been preceded by a generalised increase in the diffusion and use of Information and Communication Technologies (ICT), as well as by a large investment in Research and Development (R&D) by companies. This circumstance makes the use of these technologies fundamental for the automotive sector to face with guarantees the growing international competitivity. Thus, the correct use of ICT provides an improvement in productivity, and therefore in the competitiveness of enterprises. This article analyses the evolution of total factor productivity (TFP) in the Spanish automotive sector for the year 2017, in order to determine the influence this variable has on the improvement of total factor productivity. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Automotive sector pl
dc.subject Industrial productivity pl
dc.subject Research & Development (R+D) pl
dc.subject Spain 21st century pl
dc.subject Badania i rozwój (B+R) pl
dc.subject Hiszpania 21 w. pl
dc.subject Produktywność przemysłowa pl
dc.subject Sektor motoryzacyjny pl
dc.title The automotive sector in Spain. Influence of R&D investment on the improvement of total factor productivity pl
dc.title.alternative Sektor motoryzacyjny w Hiszpanii. Wpływ inwestycji w badania i rozwój na poprawę ogólnej produktywności czynników produkcji pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics