The automotive sector in Spain. Influence of R&D investment on the improvement of total factor productivity

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The automotive sector in Spain. Influence of R&D investment on the improvement of total factor productivity
Tytuł równoległy: Sektor motoryzacyjny w Hiszpanii. Wpływ inwestycji w badania i rozwój na poprawę ogólnej produktywności czynników produkcji
Autor: Miró-Pérez, Albert-P.; Crisóstomo Gálvez, Raquel; Carreño, Marc Valderrama
URI: http://hdl.handle.net/11331/2539
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 55-62
Abstract: The current globalised environment has been preceded by a generalised increase in the diffusion and use of Information and Communication Technologies (ICT), as well as by a large investment in Research and Development (R&D) by companies. This circumstance makes the use of these technologies fundamental for the automotive sector to face with guarantees the growing international competitivity. Thus, the correct use of ICT provides an improvement in productivity, and therefore in the competitiveness of enterprises. This article analyses the evolution of total factor productivity (TFP) in the Spanish automotive sector for the year 2017, in order to determine the influence this variable has on the improvement of total factor productivity.
Description: Obecne zglobalizowane środowisko zostało poprzedzone ogólnym wzrostem rozpowszechnienia i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), jak również dużymi inwestycjami przedsiębiorstw w badania i rozwój (R&D). Okoliczność ta sprawia, że korzystanie z tych technologii ma zasadnicze znaczenie dla sektora motoryzacyjnego i gwarantuje rosnącą konkurencyjność międzynarodową. W związku z tym właściwe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewnia poprawę wydajności, a tym samym konkurencyjności przedsiębiorstw. W artykule przeanalizowano ewolucję całkowitej produktywności czynników produkcji (TFP) w hiszpańskim sektorze motoryzacyjnym w roku 2017, w celu określenia wpływu tej zmiennej na poprawę całkowitej produktywności czynników produkcji.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics