The innovativeness of the service sector in the European Union countries

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The innovativeness of the service sector in the European Union countries
Tytuł równoległy: Innowacyjność sektora usług w krajach Unii Europejskiej
Autor: Decyk, Kamil
URI: http://hdl.handle.net/11331/2538
https://doi.org/10.34739/zn.2019.49.05
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 49 (122) 2019, s. 45-54
Abstract: The subject of innovativeness is an interesting and unusually up-to-date research area in Poland and other countries. It is especially interesting to consider the situation in the service sector, whose specific character is largely related to the non-technological scope of innovativeness. With regards to such an outline of the research, the objective of this paper is to evaluate the level of the innovativeness of the service sector in EU countries. The research material in the paper was the Eurostat prepared database regarding the following: the level and type of innovative activity, as well as the degree of innovation in the EU services sector. In order to obtain the research goal, the method of analysis and criticism of literature, comparative analysis was used and the arithmetic mean was used to determine the levels of innovation. Based on the conducted research the top innovative level service sector countries include: France, the Netherlands, Italy, Spain and the United Kingdom. The medium level countries include: Germany, Sweden, Portugal and Poland. The service sectors of other countries were classified as low level innovativeness. The research, did not identify the influence of the service sector innovativeness on the innovativeness level of particular countries.
Description: Problematyka innowacyjności jest interesującym i niezwykle aktualnym obszarem badawczym w Polsce i na świecie. Szczególnie ciekawa jest sytuacja sektora usług, którego specyficzny charakter związany jest w znacznej mierze z innowacyjnością w zakresie nowości nietechnologicznych. W związku z określonym w ten sposób obszarem badawczym, za cel artykułu przyjęto ocenę poziomu innowacyjności sektora usług w krajach UE. Materiał badawczy w opracowaniu stanowiła baza danych opracowana przez Eurostat dotycząca: poziomu i rodzaju aktywności innowacyjnej, a także stopnia nowości innowacji wprowadzanych w sektorze usług UE. Do realizacji celu badawczego wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, analizę porównawczą, a do wyznaczenia poziomów innowacyjności wykorzystano średnią arytmetyczną. Na podstawie zrealizowanych badań do państw o najwyższym poziomie innowacyjności sektorów usług zaliczono: Francję, Holandię, Włochy Hiszpanię oraz Wielką Brytanię. Średnim poziomem charakteryzowały się: Niemcy, Szwecja, Portugalia oraz Polska. Sektory usług pozostałych państw zaklasyfikowano do niskiego poziomu innowacyjności. W badaniach, nie zauważono wpływu innowacyjności sektora usług na poziom innowacyjności poszczególnych krajów.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics