Mały inżynier, czyli robotyka dla najmłodszych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Mały inżynier, czyli robotyka dla najmłodszych
Autor: Horabik, Kamila
URI: http://hdl.handle.net/11331/2527
Date: 2019
Źródło: Nauka młodych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : XVIII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych / redakcja naukowa Adam Bobryk, Monika Jasińska, Małgorzata Jastrzębska, Maryla Karczewska-Czapska, Jacek Sosnowski, Ewelina Toczyska. Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019, s.
Abstract:
 
Tekst artykułu odnosi się do edukacji pozaszkolnej, która uczy robotyki w ciekawy sposób, tj. konstruowania robotów przy pomocy powiązanych klocków Lego. Treść artykułu odnosi się do robotyki jako interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy łączącej mechanikę, automatykę, elektronikę, sensorykę, cybernetykę i informatykę. Łączy w sobie naukę z zabawą w kierunku uatrakcyjnienia działań w oparciu o tworzenie nietypowych konstrukcji z popularnych klocków Lego. Takie zajęcia można z powodzeniem prowadzić także w szkole, na przykład na informatyce, matematyce i zajęciach technicznych. Artykuł jest opisem specyfiki prowadzenia zajęć z robotyki i ich wpływu na rozwój dzieci. Treść opiera się na indywidualnej metodzie przypadku. Celem artykułu jest zapoznanie studentów z robotyką dla małych dzieci w rozwijaniu umiejętności programowania i stymulowaniu kreatywności.
 
Summary: This text refers to non-school education that teaches robotics in an interesting way, i.e. constructing robots with the help of associated Lego blocks. He refers to robotics as an interdisciplinary field of knowledge combining mechanics, automation, electronics, sensors, cybernetics and computer science. It combines learning with fun in the direction of making activities more attractive based on creating unusual constructions from popular Lego bricks. Such classes could be successfully run also at school, for example in computer science, maths and technical classes. The text is a description of the specificity of conducting robotics classes and their impact on children's development. It is based on the individual case method. The aim of the article is to familiarize students with robotics for young children in developing program-ming skills and stimulating creativity.
 
Description: Tekst powstał w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Kreatywnych pod opieką dr Agnieszki Roguskiej.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics