Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 48 (121), 2019 by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 48 (121), 2019 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Usakli, Hakan (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Celem tego opracowania jest analiza wzajemnych relacji między zakupami w Internecie a cechami osobowości. Zakupy online rozwijają się na całym świecie. Ludzie nie tylko kupują lokalnie, ale także handlują na arenie ...
 • Gorzeń-Mitka, Iwona (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Podejmowanie ryzyka jest kluczową cechą przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. Niedostateczne zarządzanie ryzykiem biznesowym często prowadzi do utraty konkurencyjności w wyniku porażki biznesowej, a przeciwieństwie do ...
 • Milewska, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  W artykule tym autorka przyjęła za cel wskazanie fiskalnych i pozafiskalnych uwarunkowań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Pomocne w realizacji tego celu było studium aktów prawnych i ...
 • Bandarenka, Natallia; Tsimashenka, Irina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  W artykule przedstawiono metodykę porównawczej oceny klimatu inwestycyjnego terytorium (kraju, regionu, miasta itp.). W przeciwieństwie do obecnych podejść i metod oceny klimatu inwestycyjnego, autorzy uwzględniają nie ...
 • Kazheunikau, Yauheni (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Opisano stan logistycznej działalności małych firm handlowych na Białorusi oraz przedstawiono model algorytmu optymalizacji zakupów i zapasów. Oszacowano wyniki przedstawionego modelu optymizacji dla małej firmy handlowej. ...
 • Khoshtaria, Tornike; Matin, Arian (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Opracowanie to ma na celu ukazanie różnych aspektów badań w zakresie zachowań zakupowych wśród gruzińskich konsumentów. W artykule przyjęto podejście dedukcyjne, wybierając odpowiednie modele zachowań klienta ze źródeł ...
 • Nogalski, Bogdan; Niewiadomski, Przemysław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Przedmiotem badań niniejszego opracowania są dezyderaty dojrzałości strategicznej zdolności przedsiębiorstw wytwórczych działających w sektorze maszyn rolniczych. Fundamentalnym celem badań jest określenie poziomu dojrzałości ...
 • Sipa, Monika (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Przyglądając się zachodzącym na rynku zmianom widoczne jest rosnące zainteresowanie badaniami z zakresu zarządzania talentami. Kryzys niedoboru talentów zauważalny jest wielu sektorach i regionach gospodarek świata, w ...
 • Przekota, Grzegorz; Lisowska, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Potencjał gospodarczy poszczególnych regionów Polski jest różny. Każdy region charakteryzuje się indywidualną specyfiką. Wykorzystanie specyficznego charakteru danego regionu stanowi ważny element zarządzania krajem jako ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account