Problems of investment climate assessment in an age of information glut

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Problems of investment climate assessment in an age of information glut
Tytuł równoległy: Problemy oceny klimatu inwestycyjnego w wieku nadmiaru informacji
Autor: Bandarenka, Natallia; Tsimashenka, Irina
URI: http://hdl.handle.net/11331/2524
https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.09
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 89-98
Abstract:
 
W artykule przedstawiono metodykę porównawczej oceny klimatu inwestycyjnego terytorium (kraju, regionu, miasta itp.). W przeciwieństwie do obecnych podejść i metod oceny klimatu inwestycyjnego, autorzy uwzględniają nie tylko atrakcyjność inwestycyjną, która powstaje na podstawie potencjału inwestycyjnego i ryzyka inwestycyjnego, ale także aktywność inwestycyjną. Celem badania jest obliczenie integralnych porównywalnych wskaźników klimatu inwestycyjnego państw członkowskich EAEU na podstawie danych ilościowych i szacunków ekspertów. Badanie opracowało ocenę atrakcyjności inwestycyjnej krajów członkowskich EAEU. Analiza przeprowadzona przez autorów wykazała, że Republika Białorusi, w porównaniu z głównymi partnerami handlowymi (Rosja i Kazachstan), ma raczej niski potencjał produkcyjny, innowacyjny i zasobów naturalnych, a także wysokie ryzyko gospodarcze i polityczne. Przedstawiona ocena porównawcza klimatu inwestycyjnego pozwoliła autorom zidentyfikować bariery utrudniające napływ inwestycji zagranicznych w Republice Białorusi. Dane wyjściowe to informacje statystyczne publikowane przez komitety statystyczne państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także materiały medialne, przeglądy analityczne ośrodków badawczych.
 
The article presents a comparative assessment methodology of the investment climate (country, region, city, etc.). Unlike current approaches and methods for investment climate assessing the authors take into account not only the investment attractiveness which is formed on the basis of investment potential and investment risk, but also the investment activity. The research purpose is to calculate integral comparable indicators for the EAEU members taking quantitative data and expert assessments as a base. As a result of the research a rating of the EAEU country’s investment attractiveness was compiled. The analysis carried out by the authors showed that the Republic of Belarus in comparison with their main trading partners (Russia and Kazakhstan) has rather low production, innovation and natural resource potentials, as well as high economic and political risks. The results of the study allow identifying barriers restraining the inflow of foreign investment in the Republic of Belarus. The baseline data are statistical information published by the statistical committees of the member countries of the Eurasian Economic Union, as well as media materials, analytical reviews of research centres.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics