Procurement and inventory logistics optimization of small trade enterprises in Belarus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kazheunikau, Yauheni
dc.date.accessioned 2020-01-20T12:16:09Z
dc.date.available 2020-01-20T12:16:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 61-68 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2521
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.06
dc.description.abstract Opisano stan logistycznej działalności małych firm handlowych na Białorusi oraz przedstawiono model algorytmu optymalizacji zakupów i zapasów. Oszacowano wyniki przedstawionego modelu optymizacji dla małej firmy handlowej. Celem badania była poprawa logistyki zakupów i zapasów w handlu. Metody badawcze: analiza i synteza, statystyki. pl
dc.description.abstract The article describes the state of logistics of small trade enterprises in Belarus, offers an algorithm for optimizing their procurement and inventory, as well as provides an evaluation of results of such optimization for small trade enterprise. The purpose of the study is to improve the procurement and inventory logistics in trade. Research methods: statistical method, analysis and synthesis. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Białoruś pl
dc.subject Handel pl
dc.subject Logistyka pl
dc.subject Zakupy pl
dc.subject Zapasy pl
dc.subject Belarus en
dc.subject Inventories en
dc.subject Logistics en
dc.subject Shopping en
dc.subject Trade en
dc.title Procurement and inventory logistics optimization of small trade enterprises in Belarus en
dc.title.alternative Optymalizacja logistyki zaopatrzenia i zapasów małych przedsiębiorstw handlowych na Białorusi pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics