A study on personality traits and shopping online

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Usakli, Hakan
dc.date.accessioned 2020-01-20T11:55:37Z
dc.date.available 2020-01-20T11:55:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 53-60 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2520
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.05
dc.description.abstract Celem tego opracowania jest analiza wzajemnych relacji między zakupami w Internecie a cechami osobowości. Zakupy online rozwijają się na całym świecie. Ludzie nie tylko kupują lokalnie, ale także handlują na arenie międzynarodowej za pośrednictwem Internetu. Przedmiotem badania jest zakres korelacji z wykorzystaniem programu SPSS. W badaniu, w którym wzięło udział 243 studentów, zastosowano kwestionariusz osobowości (tzw. BFP). Ten aparat testowy analizuje pięć różnych wymiarów osobowości, takich jak ekstrawersja, ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalna, wyobraźnia intelektualna. W opracowaniu analizowano kompulsywne zachowanie podczas zakupów online. Wyniki wskazują, że istnieją korelacje między cechami osobowości a zachowaniami zakupowymi w Internecie. Ludzie, którzy są mniej zgodni i samoświadomi, powinni bardziej wnikliwie zastanowić się przed realizacją zakupów online. pl
dc.description.abstract The aim of the article is to analyze inter- relations between online shopping behaviour and personality traits. Online shopping has been developing all over the world. People not only buy locally but also trade internationally via the internet. The method of the study is correlation with the use of SPSS programme. Two different inventories were administrated to 243 university students via online. Big-Five Personality Questionnaire and Compulsive Online Shopping Behaviour were used. This test apparatus indicates five different personality dimensions such as extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, intellect imagination. The compulsive online shopping behaviour was applied to get data on online shopping. The findings indicate that there are correlations between personality traits and excessive online shopping behaviour. People who are less agreeable and self conscious should think more before shopping online. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Consumer behaviour en
dc.subject Consumer preference research en
dc.subject Online shopping en
dc.subject Personality en
dc.subject Research en
dc.subject Students en
dc.subject Badania preferencji konsumenckich pl
dc.subject Osobowość pl
dc.subject Studenci pl
dc.subject Zachowania konsumenta pl
dc.subject Zakupy online pl
dc.title A study on personality traits and shopping online en
dc.title.alternative Badanie dotyczące cech osobowości i zakupów online pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics