A study on personality traits and shopping online

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title A study on personality traits and shopping online
Tytuł równoległy: Badanie dotyczące cech osobowości i zakupów online
Autor: Usakli, Hakan
URI: http://hdl.handle.net/11331/2520
https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.05
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 53-60
Abstract:
 
Celem tego opracowania jest analiza wzajemnych relacji między zakupami w Internecie a cechami osobowości. Zakupy online rozwijają się na całym świecie. Ludzie nie tylko kupują lokalnie, ale także handlują na arenie międzynarodowej za pośrednictwem Internetu. Przedmiotem badania jest zakres korelacji z wykorzystaniem programu SPSS. W badaniu, w którym wzięło udział 243 studentów, zastosowano kwestionariusz osobowości (tzw. BFP). Ten aparat testowy analizuje pięć różnych wymiarów osobowości, takich jak ekstrawersja, ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalna, wyobraźnia intelektualna. W opracowaniu analizowano kompulsywne zachowanie podczas zakupów online. Wyniki wskazują, że istnieją korelacje między cechami osobowości a zachowaniami zakupowymi w Internecie. Ludzie, którzy są mniej zgodni i samoświadomi, powinni bardziej wnikliwie zastanowić się przed realizacją zakupów online.
 
The aim of the article is to analyze inter- relations between online shopping behaviour and personality traits. Online shopping has been developing all over the world. People not only buy locally but also trade internationally via the internet. The method of the study is correlation with the use of SPSS programme. Two different inventories were administrated to 243 university students via online. Big-Five Personality Questionnaire and Compulsive Online Shopping Behaviour were used. This test apparatus indicates five different personality dimensions such as extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, intellect imagination. The compulsive online shopping behaviour was applied to get data on online shopping. The findings indicate that there are correlations between personality traits and excessive online shopping behaviour. People who are less agreeable and self conscious should think more before shopping online.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics