Qualitative investigation into consumer motivations and attitudes towards research shopping in the georgian market

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Khoshtaria, Tornike
dc.contributor.author Matin, Arian
dc.date.accessioned 2020-01-20T11:09:24Z
dc.date.available 2020-01-20T11:09:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 41-51 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2519
dc.description This study aims to discover different levels of research shopping behavior among Georgian consumers. It adopted a deductive approach by selecting the relevant models of customer behaviour from past papers and testing them in the Georgian market. In order to find the main themes associated with research shopping, five focus groups were held using exploratory and semi-structured questions. The responses were analyzed on the basis of two main customer motivations, utilitarian and hedonistic, in order to find the roots of each factor in consumer`s minds. The results indicate the important roles factors such as the retail sector, price, immediate product availability and staff training play in research shopping behaviour in the market. This research approaches the shopping motivations in a novel manner by connecting those roots to two other elements which are the retail sector and the nature of the retail outlet. en
dc.description.abstract Opracowanie to ma na celu ukazanie różnych aspektów badań w zakresie zachowań zakupowych wśród gruzińskich konsumentów. W artykule przyjęto podejście dedukcyjne, wybierając odpowiednie modele zachowań klienta ze źródeł wtórnych i testowanie ich na rynku gruzińskim. W celu wyodrębnienia zagadnień związanych z tematem badania zorganizowano pięć grup fokusowych przy użyciu pytań eksploracyjnych i pytań częściowo ustrukturyzowanych. Odpowiedzi przeanalizowano na podstawie dwóch głównych przesłanek motywujących klientów do zakupów, tj. przesłanek utylitarnych i hedonistycznych, tak aby zidentyfikować motywy każdej z przesłanek u konsumenta. Wyniki wskazują iż czynniki, takie jak sektor detaliczny, cena, natychmiastowa dostępność produktów i szkolenie personelu odgrywają ważna rolę w zachowaniach zakupowych konsumentów. Badania podchodzą do zagadnienia motywacji zakupowych w nowatorski sposób, łącząc motywy do podjęcia przesłanek zakupowych z dwoma innymi elementami, takim jak sektor detaliczny i charakter punktu sprzedaży detalicznej. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Consumer behaviour en
dc.subject Consumer preference research en
dc.subject Georgia 21st century en
dc.subject Shopping en
dc.subject Badania preferencji konsumenckich pl
dc.subject Gruzja 21 w. pl
dc.subject Zachowania konsumenta
dc.subject Zakupy
dc.title Qualitative investigation into consumer motivations and attitudes towards research shopping in the georgian market en
dc.title.alternative Jakościowe badanie motywacji i postaw konsumenckich wobec badań w zakresie zakupów na rynku gruzińskim pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics