Co-occurrence analysis of key concepts on risk: taking in organizational management research

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Co-occurrence analysis of key concepts on risk: taking in organizational management research
Tytuł równoległy: Koncepcja podejmowania ryzyka w badaniach z zakresu zarządzania: analiza współwystępowania
Autor: Gorzeń-Mitka, Iwona
URI: http://hdl.handle.net/11331/2517
https://doi.org/10.34739/zn.2019.48.02
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 48 (121) 2019, s. 19-30
Abstract:
 
Podejmowanie ryzyka jest kluczową cechą przedsiębiorczości i rozwoju biznesu. Niedostateczne zarządzanie ryzykiem biznesowym często prowadzi do utraty konkurencyjności w wyniku porażki biznesowej, a przeciwieństwie do sytuacji, gdy ryzyko jest skutecznie zarządzane - wpływa na poprawę trwałości biznesu. Celem badań było wskazanie wiodących koncepcji i trendów w studiach dotyczących problematyki podejmowania ryzyka (risk-taking) w obszarze zarządzania przy wykorzystaniu analizy sieci współwystępowania słów kluczowych. Do mapowania wiedzy w tym zakresie wykorzystano metodę analizy bibliometrycznej. Przeanalizowano 2912 rekordów z bazy danych Scopus odnoszących się do problematyki podejmowania ryzyka w badaniach z zakresu zarządzania z wykorzystaniem oprogramowania VOSviewer. W szczególności przeprowadzono analizę sieci oraz współwystępowania słów kluczowych w celu wizualizacji danych, tematów i trendów badawczych w zakresie podejmowania ryzyka w kontekście zarządzania.
 
Risk-taking is a pivotal feature of entrepreneurship and business development. Poor management of business risk often leads to the loss of competitiveness with the consequence of business failure, and in contrast, it improves business sustainability when risks are managed effectively. The aimof thisresearch is to identify leading concepts and trends in research on risk-taking in organizationalmanagement researchby network analysis of keywords co-occurrence. Mapping knowledge domain was used as a useful method in bibliometrics. We analyzed 2912 records from Scopus database to risk-taking in organizational management research with the help of VOSviewer software tool. In particular, keywords co-occurrence analysis to visually explore knowledge bases, topic distribution, research fronts and research trends in the field of risk-taking research in a management context were adopted.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics