Rola samolotów bojowych Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej podczas pierwszych trzech tygodni interwencji wojskowej w Syrii w 2015 roku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rola samolotów bojowych Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej podczas pierwszych trzech tygodni interwencji wojskowej w Syrii w 2015 roku
Tytuł równoległy: The role of combat aircrafts of the Air and Space Force of the Russian Federation during the first three weeks of military intervention in Syria in 2015
Autor: Pawlikowicz, Leszek
URI: http://hdl.handle.net/11331/2514
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1(5) 2019, s. 47-56
Abstract: Rosyjska interwencja w Syrii jest pierwszym od 1991 roku aktem o znacznej skali bezpośredniego zaangażowania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w konflikcie militarnym na terytorium nie wchodzącym w skład byłego Związku Radzieckiego a zarazem pierwszą operacją w historii FR (i wcześniej ZSRR), w którym wiodącą rolę – zarówno w składzie skierowanego tam kontyngentu wojskowego, jak i w odniesieniu do rezultatów działań – odegrały siły powietrzne. W niniejszej publikacji zwrócono uwagę na genezę oraz przedstawiono poszczególne fazy zaangażowania samolotów bojowych przywołanego rodzaju sił zbrojnych w początkowym etapie rosyjskiej interwencji, jak również dokonano próby oceny powodów wyjątkowej skuteczności wspomnianej operacji na przebieg całej wojny.
Description: The Russian intervention in Syria has been the first act of a considerable scale since 1991 of a direct involvement of the Armed Forces of the Russian Federation in a military conflict on a territory not included in the former Soviet Union. At the same time, it became the first operation in the history of the Russian Federation (and formerly the USSR) in which a leading role – both in the composition of the military contingent addressed there, as well as in relation to the results of actions – played the air force. This publication focuses on the genesis and the different phases of the engagement of combat aircraft of the mentioned type of armed forces in the initial stage of Russian intervention, as well as an attempt to assess the reasons for the exceptional effectiveness of the operation on the course of the entire war.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics