Znaczenie udziału w misjach pokojowych dla pozycji międzynarodowej Polski na przykładzie misji UNIFIL

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Olender, Aleksandra
dc.date.accessioned 2019-10-22T12:21:38Z
dc.date.available 2019-10-22T12:21:38Z
dc.date.issued 2019-10-10
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 155-167. pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2399
dc.description The article includes an analysis of the peace mission in Lebanon with the participation of the Polish Military Contingent. The organizational structure of the military health service securing our soldiers in that mission was also presented, bearing in mind the initial intended use of Polish units in this mission. The article is looking for an answer to the question about the importance of participation in peacekeeping missions of the Polish Armed Forces. It is also a description of the first mission in Lebanon, with a view to the re-participation of Polish troops in the mission at the end of 2019. Poland is considered a responsible member of NATO and the European Union. en
dc.description.abstract W pracy dokonano przeglądu misji pokojowej w Libanie z udziałem Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Przedstawiono również strukturę organizacyjną wojskowej służby zdrowia zabezpieczającej żołnierzy we wspomnianej misji pamiętając o początkowym przeznaczeniu celowym polskich jednostek w tej misji. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie o znaczenie udziału SZ RP w misji UNIFIL. Praca stanowi również próbę charakterystyki pierwszej misji w Libanie, w perspektywie ponownego udziału wojsk polskich w misji pod koniec 2019 roku. Polska uchodzi za odpowiedzialnego członka NATO i Unii Europejskiej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Liban pl
dc.subject Operacje pokojowe pl
dc.subject Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Polski Kontyngent Wojskowy pl
dc.subject Lebanon en
dc.subject Peacekeeping operations en
dc.subject Poland 21st century en
dc.subject Polish Military Contingent en
dc.subject United Nations (UN) en
dc.subject United Nations Interim Force in Lebanon (UNFIL) pl
dc.title Znaczenie udziału w misjach pokojowych dla pozycji międzynarodowej Polski na przykładzie misji UNIFIL pl
dc.title.alternative The importance of participation in peacekeeping missions for the international position of Poland on the example of the UNIFIL mission en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics