Preparation of young people in Poland to operate in dangerous situations as an element of national security system

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Preparation of young people in Poland to operate in dangerous situations as an element of national security system
Tytuł równoległy: Przygotowanie młodzieży w Polsce do działania w sytuacji zagrożenia jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Autor: Araucz-Boruc, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/2398
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 144-154.
Abstract: Education is one of the basic ways of shaping security. Its level depends on values, attitudes and messages, people’s awareness as well as the skills necessary to prevent and deal with threats. Information activities in the field of counteracting threats should be supported by properly prepared education, especially for children and young people, which plays a special role in shaping safe behaviors and attitudes. Education for security of young people in Poland is an important and comprehensive undertaking involving state authorities, relevant services, organizations and the whole society. There is a conviction that only permanent and broad-based activities involving the whole society can bring the expected results, and thus raise the level of citizens’ awareness of security.
Description: Edukacja stanowi jedną z podstawowych dróg kształtowania bezpieczeństwa, od jej poziomu zależą wartości, postawy oraz wiadomości, świadomość ludzi, a także umiejętności niezbędne do zapobiegania i radzenia sobie w sytuacji zagrożeń. Działania informacyjne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom powinny zostać poparte poprzez odpowiednio przygotowaną edukację zwłaszcza dzieci i młodzieży, odgrywającą szczególną rolę w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw. Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w Polsce jest ważnym i kompleksowym przedsięwzięciem angażującym władze państwowe, odpowiednie służby, organizacje oraz całe społeczeństwo. Dominuje przeświadczenie, że tylko ustawiczne i zakrojone na szeroką skalę działania angażujące całe społeczeństwo mogą przynieść oczekiwane rezultaty, a więc podniesienie poziomu świadomości obywateli w zakresie bezpieczeństwa.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics