International administration in Donbas: ways of implementation on the basis of experience of peacekeeping processes in the Balkans and in East Timor

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Razmietaiev, Andrii
dc.date.accessioned 2019-10-22T10:13:54Z
dc.date.available 2019-10-22T10:13:54Z
dc.date.issued 2019-10-10
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 135-143. pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2397
dc.description W artykule omówiono doświadczenia związane z funkcjonowaniem misji pokojowych w Bośni i Hercegowinie, Wschodniej Slawonii, Kosowie i Timorze Wschodnim, przy wyjorzystaniu analizy porównawczej. Autor odnosi się do roli międzynarodowych i regionalnych podmiotów w budowaniu pokoju po zakończeniu konfliktu. Przedstawia również praktyczne rozwiązania dotyczące wdrożenia skutecznego procesu pokojowego we wschodniej Ukrainie, mającego na celu reintegrację tymczasowo okupowanych terytoriów. pl
dc.description.abstract The article discusses the experience of creation of peacekeeping missions in Bosnia and Herzegovina, Eastern Slavonia, Kosovo and East Timor with the use of comparative method. It also raises the role of international and regional actors in post-conflict peacebuilding. The author presents some practical solutions for the implementation of the effective peace process in eastern Ukraine, aimed at the reintegration of temporarily occupied territories. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Armed conflicts en
dc.subject Donbass (Ukraine) en
dc.subject International administration en
dc.subject Military conflict en
dc.subject Peacekeeping operation en
dc.subject Administracja międzynarodowa pl
dc.subject Donbas (Ukraina) pl
dc.subject Konflikty zbrojne pl
dc.subject Operacje pokojowe pl
dc.subject Siły zbrojne pl
dc.title International administration in Donbas: ways of implementation on the basis of experience of peacekeeping processes in the Balkans and in East Timor en
dc.title.alternative Międzynarodowa administracja w Donbasie: sposoby implementacji na podstawie doświadczeń procesów pokojowych na Bałkanach i w Timorze Wschodnim pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics