International administration in Donbas: ways of implementation on the basis of experience of peacekeeping processes in the Balkans and in East Timor

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title International administration in Donbas: ways of implementation on the basis of experience of peacekeeping processes in the Balkans and in East Timor
Tytuł równoległy: Międzynarodowa administracja w Donbasie: sposoby implementacji na podstawie doświadczeń procesów pokojowych na Bałkanach i w Timorze Wschodnim
Autor: Razmietaiev, Andrii
URI: http://hdl.handle.net/11331/2397
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 135-143.
Abstract: The article discusses the experience of creation of peacekeeping missions in Bosnia and Herzegovina, Eastern Slavonia, Kosovo and East Timor with the use of comparative method. It also raises the role of international and regional actors in post-conflict peacebuilding. The author presents some practical solutions for the implementation of the effective peace process in eastern Ukraine, aimed at the reintegration of temporarily occupied territories.
Description: W artykule omówiono doświadczenia związane z funkcjonowaniem misji pokojowych w Bośni i Hercegowinie, Wschodniej Slawonii, Kosowie i Timorze Wschodnim, przy wyjorzystaniu analizy porównawczej. Autor odnosi się do roli międzynarodowych i regionalnych podmiotów w budowaniu pokoju po zakończeniu konfliktu. Przedstawia również praktyczne rozwiązania dotyczące wdrożenia skutecznego procesu pokojowego we wschodniej Ukrainie, mającego na celu reintegrację tymczasowo okupowanych terytoriów.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics