Geneza studiów strategicznych jako rdzenia programu badań nad bezpieczeństwem

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Geneza studiów strategicznych jako rdzenia programu badań nad bezpieczeństwem
Tytuł równoległy: Strategic studies as a core of security studies research programme. Genesis and evolution
Autor: Pawłuszko, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/2393
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 72-95.
Abstract: Celem artykułu jest analiza procesu instytucjonalizacji studiów strategicznych jako podstawy rozwoju współczesnych studiów nad bezpieczeństwem (Security Studies). Artykuł omawia genezę studiów strategicznych i próby zakreślenia obszarów refleksji w tej dziedzinie wiedzy. Studia strategiczne rozwinęły się w połowie XX wieku w USA. Stanowiły próbę syntezy wiedzy militarnej, ekonomicznej i politologicznej w celu opanowania ówczesnego zagrożenia globalną wojną nuklearną. Kryzys tego podejścia przypadł na lata 70. XX wieku. Koniec zimnej wojny spopularyzował problematykę bezpieczeństwa w naukach społecznych, a kwestie podejmowane niegdyś w ramach studiów strategicznych zyskały nowy wymiar. Refleksja nad metodyką studiów strategicznych dąży do wzmocnienia współczesnego potencjału badań nad bezpieczeństwem.
Description: The aim of this article is to outline the process of institutionalization of strategic studies, understood as the essence of contemporary security studies. Article explores the genesis of strategic studies and attempts to determine areas of reflection in this field of knowledge. Strategic studies developed in the half of the 20th century. Its mission was to form a creative synthesis of military, economic and political scientific approaches towards the threat of nuclear war. Crisis of strategic studies took place in the 70s. The end of so called Cold War popularized the issue of security within the non-military context. Therefore, problems analysed by traditional strategic studies evolved. Author’s final reflection tries to strenghten Polish potential in developing contemporary security studies

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics