Russia versus the West

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mirosław, Minkina
dc.date.accessioned 2019-10-14T08:51:56Z
dc.date.available 2019-10-14T08:51:56Z
dc.date.issued 2019-10-10
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 8-17. pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2387
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.01 *
dc.description Zarówno rosyjskie władze jak i rosyjskie społeczeństwo mają poczucie krzywdy związane z pozycją Rosji w świecie. Nie godzą się z dominującą rolą Zachodu. W dużej mierze jest to związane z poczuciem rosyjskiej dumy. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wzmagająca się konfrontacja na linii Rosja-Zachód. Obecnie teatr owej konfrontacji to m.in. konflikt na wschodzie Ukrainy oraz wojna w Syrii. Obserwowana jest również intensyfikacja militarnego napięcia, której potwierdzeniem jest naruszanie przestrzeni powietrznej członków NATO. Autorzy niniejszego artykułu podjęli wysiłek badawczy związany z określeniem pól konfrontacji między Rosją i Zachodem. pl
dc.description.abstract Both Russian authorities and Russian society have a sense of harm associated with the position of Russia in the world. They do not agree with the dominant role of the West. To a large extent it is associated with a sense of Russian pride. The consequence of this situation is the growing confrontation between the Russian Federation and the West. Currently, the theatre of confrontation is i.a. the conflict in the east of Ukraine and the war in Syria. The intensification of military tension is also observed, the confirmation of which is the violation of the airspace of NATO members. The author of this article undertook research effort associated with the determination of the fields of confrontation between Russia and the West. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Armed conflicts pl
dc.subject Geopolitics pl
dc.subject Russia pl
dc.subject Syria pl
dc.subject Ukraine pl
dc.subject Geopolityka pl
dc.subject Konflikty zbrojne pl
dc.subject Rosja pl
dc.subject Syria pl
dc.subject Ukraina pl
dc.title Russia versus the West pl
dc.title.alternative Rosyjska kontra wobec świata Zachodu pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics