Russia versus the West

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Russia versus the West
Tytuł równoległy: Rosyjska kontra wobec świata Zachodu
Autor: Minkina, Mirosław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2387
https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.01
Date: 2019-10-10
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (5) 2019, s. 8-17.
Abstract: Both Russian authorities and Russian society have a sense of harm associated with the position of Russia in the world. They do not agree with the dominant role of the West. To a large extent it is associated with a sense of Russian pride. The consequence of this situation is the growing confrontation between the Russian Federation and the West. Currently, the theatre of confrontation is i.a. the conflict in the east of Ukraine and the war in Syria. The intensification of military tension is also observed, the confirmation of which is the violation of the airspace of NATO members. The author of this article undertook research effort associated with the determination of the fields of confrontation between Russia and the West.
Description: Zarówno rosyjskie władze jak i rosyjskie społeczeństwo mają poczucie krzywdy związane z pozycją Rosji w świecie. Nie godzą się z dominującą rolą Zachodu. W dużej mierze jest to związane z poczuciem rosyjskiej dumy. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wzmagająca się konfrontacja na linii Rosja-Zachód. Obecnie teatr owej konfrontacji to m.in. konflikt na wschodzie Ukrainy oraz wojna w Syrii. Obserwowana jest również intensyfikacja militarnego napięcia, której potwierdzeniem jest naruszanie przestrzeni powietrznej członków NATO. Autorzy niniejszego artykułu podjęli wysiłek badawczy związany z określeniem pól konfrontacji między Rosją i Zachodem.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics