Aspekty marketingowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Aspekty marketingowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Tytuł równoległy: Marketing aspects in human resource management
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2384
Date: 2017
Źródło: Nowoczesne Systemy Zarządzania. Vol. 12, nr 1 (2017), s. 119-128
Abstract: W gospodarce opartej na wiedzy kapitał ludzki to najcenniejszy zasób będący w dyspozycji organizacji. W tym kontekście wyzwaniem dla pracodawców staje się przyciąganie i zatrzymanie utalentowanych pracowników. Na dzisiejszym, coraz bardziej wymagającym rynku pracy, niezbędna staje się dbałość o dobry wizerunek firmy, co skutkuje rozwojem funkcji marketingowej zarządzania zasobami ludzkimi. Istotną rolę odgrywa tu etap rekrutacji jako jeden z najbardziej widocznych na zewnątrz działań przedsiębiorstwa. Z marketingowego punktu widzenia zarówno oferta zatrudnienia jak i cały proces rekrutacyjny powinny być atrakcyjne, aby zainteresować kandydatów i zachęcić do aktywności. Wymaga to sięgania po nowoczesne, dostosowane do oczekiwań kandydatów formy rekrutacji
Description: In the knowledge economy human capital is the most precious resource at the disposal of the organization. In this context, the challenge for employers is to attracting and retaining talented employees. In today's increasingly demanding labor market, it becomes necessary to care for the good image of the company, resulting in the development of marketing functions of human resource management. An essential role in the recruitment stage as one of the most visible outside the company's activities. From a marketing point of view of both the offer of employment and the entire recruitment process should be attractive enough to attract candidates and encourage them to be active. This requires recourse to modern, tailored to the expectations of candidates forms of recruitment.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics