The impact of small enterprise activity on the regional development. The case of the Podkarpackie Voivodeship

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grzęda, Łukasz
dc.contributor.author Kozak, Sylwester
dc.date.accessioned 2019-08-07T11:07:29Z
dc.date.available 2019-08-07T11:07:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 17-24 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2380
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.02
dc.description.abstract The goal of the study is to examine the impact of small enterprise activity on the regional economic growth on the example of counties in the Podkarpackie voivodeship. The research has shown that both, the increase in the number of already operating and the number of newly registered small enterprises positively contribute to the economic development of the county measured by the total value of sales and the per capita value sales of production manufactured in a given county, as well as the number of employees employed there. The research also indicates that the volume of production of enterprises located in a given county is positively affected by the increase in realized investment outlays as well as the upward trend in GDP of a given voivodeship. The research is based on the data from the CSO Local Data Bank for the years 2005-2016. Estimation of the models was carried out using panel regression. en
dc.description.abstract Celem pracy jest zbadanie wpływu działalności małych przedsiębiorstw na wzrost gospodarczy w regionie na przykładzie powiatów w województwie podkarpackim. Badania wykazały, że zarówno wzrost liczby już działających, jak i wzrost liczby nowo zarejestrowanych małych przedsiębiorstw przyczyniają się pozytywnie do rozwoju gospodarczego powiatu mierzonego wartością ogólnej i przypadającej na jednego mieszkańca sprzedaży produkcji wytworzonej na terenie danego powiatu, a także liczbą zatrudnionych w nich pracowników. Badania wskazują również, że na wielkość produkcji przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym powiecie pozytywny wpływ ma wzrost zrealizowanych nakładów inwestycyjnych, a także wzrostowy trend PKB w całym województwie. W badaniach wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2005-2016. Ocenę modeli prowadzono przy użyciu regresji panelowej. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Entrepreneurship en
dc.subject Poland 21st century en
dc.subject Podkarpackie Voivodeship en
dc.subject Regional development en
dc.subject Podkarpackie, województwo pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Przedsiębiorczość pl
dc.subject Rozwój regionalny pl
dc.title The impact of small enterprise activity on the regional development. The case of the Podkarpackie Voivodeship en
dc.title.alternative Wpływ działalności małych przedsiębiorstw na rozwój regionalny. Przypadek województwa podkarpackiego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics