The impact of small enterprise activity on the regional development. The case of the Podkarpackie Voivodeship

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The impact of small enterprise activity on the regional development. The case of the Podkarpackie Voivodeship
Tytuł równoległy: Wpływ działalności małych przedsiębiorstw na rozwój regionalny. Przypadek województwa podkarpackiego
Autor: Grzęda, Łukasz; Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/2380
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 17-24
Abstract: The goal of the study is to examine the impact of small enterprise activity on the regional economic growth on the example of counties in the Podkarpackie voivodeship. The research has shown that both, the increase in the number of already operating and the number of newly registered small enterprises positively contribute to the economic development of the county measured by the total value of sales and the per capita value sales of production manufactured in a given county, as well as the number of employees employed there. The research also indicates that the volume of production of enterprises located in a given county is positively affected by the increase in realized investment outlays as well as the upward trend in GDP of a given voivodeship. The research is based on the data from the CSO Local Data Bank for the years 2005-2016. Estimation of the models was carried out using panel regression.
Description: Celem pracy jest zbadanie wpływu działalności małych przedsiębiorstw na wzrost gospodarczy w regionie na przykładzie powiatów w województwie podkarpackim. Badania wykazały, że zarówno wzrost liczby już działających, jak i wzrost liczby nowo zarejestrowanych małych przedsiębiorstw przyczyniają się pozytywnie do rozwoju gospodarczego powiatu mierzonego wartością ogólnej i przypadającej na jednego mieszkańca sprzedaży produkcji wytworzonej na terenie danego powiatu, a także liczbą zatrudnionych w nich pracowników. Badania wskazują również, że na wielkość produkcji przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym powiecie pozytywny wpływ ma wzrost zrealizowanych nakładów inwestycyjnych, a także wzrostowy trend PKB w całym województwie. W badaniach wykorzystano dane z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2005-2016. Ocenę modeli prowadzono przy użyciu regresji panelowej.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics