Synergy in a team - quality analysis of conditions

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jasińska, Monika
dc.date.accessioned 2019-08-06T09:31:44Z
dc.date.available 2019-08-06T09:31:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 5-15 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2378
dc.description Siłą, która wyłania się w momencie doskonalenia potencjału społecznego i uzyskiwania dzięki niemu wysokiej aktywności działania jest synergia. Właściwość ta jest cechą sprawnie działających i nieustannie uczących się zespołów. Celem badania opisanego w niniejszym artykule jest wskazanie, jakie okoliczności mogą sprzyjać wystąpieniu zjawiska synergii we wspólnej pracy. Do analizy stanowiącej studium przypadku wybrano zespoły funkcjonujące w firmie o cechach organizacji uczącej się. Dane uzyskano na podstawie teorii ugruntowanej oraz badań sondażowych. Zastosowano metody opisowe i analityczne. Dostrzeżono, że warunkami pojawienia się synergii w zespołach jest jakość relacji we współpracy, potencjał przedsiębiorczy oraz wymierne efekty wspólnego działania. pl
dc.description.abstract Synergy is a powerful tool that emerges when the social potential is improved and high activity is achieved. This is a feature of well-functioning and continuously learning teams. The aim of the study is to examine circumstances that may favour synergy in team work. Teams functioning in a company that is typical for a learning organisation were selected to conduct analysis in the case study. In order to collect the data, the author applied grounded theory and surveys along with descriptive and analytical methods. The study proved that team synergy conditions are the quality of cooperative relations, entrepreneurial potential and measurable effects of joint action. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Active approach en
dc.subject Cooperation en
dc.subject Development en
dc.subject Synergy en
dc.subject Team en
dc.subject Aktywność pl
dc.subject Organizacja ucząca się pl
dc.subject Rozwój pl
dc.subject Synergia pl
dc.subject Współpraca pl
dc.subject Zespół pl
dc.title Synergy in a team - quality analysis of conditions en
dc.title.alternative Synergia w zespole - analiza jakościowa warunków występowania pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics