Synergy in a team - quality analysis of conditions

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Synergy in a team - quality analysis of conditions
Tytuł równoległy: Synergia w zespole - analiza jakościowa warunków występowania
Autor: Jasińska, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/2378
https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.01
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 5-15
Abstract:
 
Synergy is a powerful tool that emerges when the social potential is improved and high activity is achieved. This is a feature of well-functioning and continuously learning teams. The aim of the study is to examine circumstances that may favour synergy in team work. Teams functioning in a company that is typical for a learning organisation were selected to conduct analysis in the case study. In order to collect the data, the author applied grounded theory and surveys along with descriptive and analytical methods. The study proved that team synergy conditions are the quality of cooperative relations, entrepreneurial potential and measurable effects of joint action.
 
Siłą, która wyłania się w momencie doskonalenia potencjału społecznego i uzyskiwania dzięki niemu wysokiej aktywności działania jest synergia. Właściwość ta jest cechą sprawnie działających i nieustannie uczących się zespołów. Celem badania opisanego w niniejszym artykule jest wskazanie, jakie okoliczności mogą sprzyjać wystąpieniu zjawiska synergii we wspólnej pracy. Do analizy stanowiącej studium przypadku wybrano zespoły funkcjonujące w firmie o cechach organizacji uczącej się. Dane uzyskano na podstawie teorii ugruntowanej oraz badań sondażowych. Zastosowano metody opisowe i analityczne. Dostrzeżono, że warunkami pojawienia się synergii w zespołach jest jakość relacji we współpracy, potencjał przedsiębiorczy oraz wymierne efekty wspólnego działania.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics