Pomiar i ocena poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów ziemskich województwa opolskiego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Pomiar i ocena poziomu rozwoju ekonomicznego powiatów ziemskich województwa opolskiego
Tytuł równoległy: Measurement and assessment of the level of economic development of the counties of the Opolskie voivodeship
Autor: Podstawka, Marian; Suchodolski, Bartłomiej
URI: http://hdl.handle.net/11331/2377
https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.03
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 25-32
Abstract:
 
Artykuł przedstawia problematykę rozwoju lokalnego na przykładzie powiatów województwa opolskiego. Celem analizy jest próba oceny poziomu zróżnicowania rozwoju ekonomicznego powiatów ziemskich wchodzących w skład województwa opolskiego w latach 2010-2015. Ocena poziomu rozwoju tych powiatów przeprowadzona została z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga. Badanie potwierdziło postawioną hipotezę zakładającą występowanie zróżnicowania rozwoju ekonomicznego badanych powiatów. Wykazało również utrzymywanie się relatywnie stałego poziomu zróżnicowania rozwoju badanych powiatów we wszystkich analizowanych latach.
 
The publication presents the problems of local development on the example of counties in opolskie voivodeship. The aim of the article is an attempt to assess the level of diversification of economic development in the counties belonging to the opolskie voivodeship in 2010-2015. The evaluation of the level of counties development was carried out using Hellwig taxonomic development measure. The study confirmed the research hypothesis assuming the existence of diversification of economic development of the studied counties. The study showed the existence of a relatively constant diversification of the development of the counties in all of the analyzed years.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics