Bitcoin as an electronic payment tool

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bitcoin as an electronic payment tool
Tytuł równoległy: Bitcoin jako elektroniczny środek płatniczy
Autor: Gajdek, Seweryn; Kozak, Sylwester
URI: http://hdl.handle.net/11331/2376
https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.04
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 33-39
Abstract:
 
The article presents the results of research aimed at assessing the Bitcoin (BTC) capability to act as a widely accepted means of payment. The analysis includes technological and economic conditions of the BTC operation system. The research used data on market capitalization, the number of participants and the level of volatility of the BTC exchange rate in 2010-2018 from the portal coinmarketcap.com. The results of the research showed that BTC possesses certain characteristics typical of money, and has the potential to increase its share in the payment system in the future. BTC's ability to act as an electronic equivalent of cash depends on such factors as the stability of its exchange rate and the level of acceptance among users and payment acceptors. The statistical analysis of the correlation showed that along with the increase in the capitalization value of the BTC market the volatility of the exchange rate of this currency is lowered and the level of acceptance among e-commerce participants is increased. Such dependence will allow for further technological development of BTC and other cryptocurrencies and a wider use in trade.
 
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem była ocena zdolności Bitcoina (BTC) do pełnienia funkcji szeroko rozpowszechnionego środka płatniczego. W analizie uwzględniono technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania systemu działania BTC. W badaniach wykorzystano dane dotyczące kapitalizacji rynku, liczby jego uczestników i poziomu zmienności kursu BTC w latach 2010-2018 pochodzące z portalu coinmarketcap.com. Wyniki badań wykazały, że BTC posiada pewne cechy charakterystyczne dla pieniądza, a także ma potencjał do zwiększenie w przyszłości swego udziału w systemie płatniczym. Zdolność BTC do pełnienia funkcji elektronicznego odpowiednika gotówki uzależniona jest m.in. od takich czynników jak stabilność jego kursu oraz poziom akceptacji wśród użytkowników i akceptantów płatności. Analiza statystyczna korelacji wykazała, że wraz ze zwiększaniem wartości kapitalizacji rynku BTC obniża się poziomu zmienności kursu tej waluty i zwiększa poziom akceptacji wśród uczestników handlu elektronicznego. Taka zależność pozwoli na dalszy rozwój technologiczny BTC i innych kryptowalut i szersze wykorzystanie w handlu.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics