Measurement of the performance of an economy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Measurement of the performance of an economy
Tytuł równoległy: Pomiar wyników gospodarki
Autor: Jílková, Eva; Skaličková, Jolana
URI: http://hdl.handle.net/11331/2375
https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.05
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 41-48
Abstract:
 
The success of a national economy and the economic development of a country are mainly assessed based on economic indicators. The Gross Domestic Product (GDP) is the most commonly used indicator at national and regional levels. The informational power of GDP is limited, so alternative ways of measuring economic development and well-being have begun to be used, of which the Human Development Index (HDI) is the best known and the most accessible. The aim of this research is to highlight the areas that are to be considered when assessing economic development and well-being, especially social and environmental factors. One of the objectives is to compare the GDP and the HDI in the V4 countries. There was a gradual, slight increase in HDI without regard to economic cycles and changes in the GDP in the V4 countries between 2007 and 2017.
 
Powodzenie gospodarki krajowej oraz rozwój gospodarczy kraju oceniane są głównie na podstawie wskaźników ekonomicznych. Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest najczęściej stosowanym wskaźnikiem na poziomie krajowym i regionalnym. Informacyjna moc PKB jest ograniczona, dlatego stosuje się alternatywne sposoby mierzenia rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do najbardziej znanych i dostępnych alternatywnych mierników rozwoju gospodarczego zalicza się Indeks Rozwoju Ludzkiego (HDI). Celem niniejszych badań jest wyjaśnienie czynników, które należy uwzględnić przy ocenie rozwoju gospodarczego i dobrobytu, w szczególności czynników społecznych i środowiskowych. Jednym z celów jest porównanie PKB i HDI w krajach V4. Bez względu na cykle gospodarcze i zmiany w PKB, między 2007 a 2017 rokiem w krajach V4 nastąpił stopniowy, niewielki wzrost HDI.
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics