Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demograficznej państwa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krawczyk, Michał
dc.date.accessioned 2019-08-05T08:21:33Z
dc.date.available 2019-08-05T08:21:33Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 57-62 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2373
dc.description Starting from April 2016, the legislator introduced a new type of social benefit – raising children & educational benefit. This allowance is for the second and subsequent child, and in the poorest families also for the first. The intention of the government is to provide a benefit helpful in bringing up children, by providing appropriate financial assistance in raising children, to reverse the drop in the number of births observed for many years and to further reduce the scale of poverty among families with the most difficult financial situation. However, after less than three years of application of the 500+ Program, it is difficult to determine unequivocally whether there has been a permanent reversal of the birth declining trend. Statistical data in this area can be interpreted in many ways and more time is needed to attempt a final summary. Certainly, the Program has improved the economic situation of the poorest families, especially those with large children. en
dc.description.abstract Począwszy od kwietnia 2016 r. ustawodawca wprowadził nowy rodzaj świadczenia społecznego – świadczenie wychowawcze. Przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko, a w rodzinach najuboższych także na pierwsze. W zamyśle rządu świadczenie wychowawcze, poprzez udzielenie stosownej pomocy finansowej w wychowaniu dzieci, ma odwrócić obserwowany od wielu lat spadek liczby urodzin i dodatkowo zmniejszyć skalę ubóstwa wśród rodzin o najtrudniejszej sytuacji finansowej. Po niecałych trzech latach obowiązywania Programu „Rodzina 500+” trudno jednak jednoznacznie określić, czy nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadku urodzin. Dane statystyczne w tym zakresie mogą być różnie interpretowane i potrzeba nieco więcej czasu, aby pokusić się o ostateczne podsumowanie. Z całą pewnością Program poprawił sytuację ekonomiczną rodzin najbiedniejszych,w tym w szczególności tych wielodzietnych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Demografia pl
dc.subject Polityka prorodzinna pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Program 500+ pl
dc.subject Demography en
dc.subject Poland 21st century en
dc.subject Pro-family policy en
dc.subject 500+ Program en
dc.title Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demograficznej państwa pl
dc.title.alternative 500+ benefit as an element of pro-family and demographic policy of the country en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics