Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demograficznej państwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Świadczenie 500+ jako element polityki prorodzinnej i demograficznej państwa
Tytuł równoległy: 500+ benefit as an element of pro-family and demographic policy of the country
Autor: Krawczyk, Michał
URI: http://hdl.handle.net/11331/2373
Date: 2019
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 57-62
Abstract: Począwszy od kwietnia 2016 r. ustawodawca wprowadził nowy rodzaj świadczenia społecznego – świadczenie wychowawcze. Przysługuje ono na drugie i kolejne dziecko, a w rodzinach najuboższych także na pierwsze. W zamyśle rządu świadczenie wychowawcze, poprzez udzielenie stosownej pomocy finansowej w wychowaniu dzieci, ma odwrócić obserwowany od wielu lat spadek liczby urodzin i dodatkowo zmniejszyć skalę ubóstwa wśród rodzin o najtrudniejszej sytuacji finansowej. Po niecałych trzech latach obowiązywania Programu „Rodzina 500+” trudno jednak jednoznacznie określić, czy nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadku urodzin. Dane statystyczne w tym zakresie mogą być różnie interpretowane i potrzeba nieco więcej czasu, aby pokusić się o ostateczne podsumowanie. Z całą pewnością Program poprawił sytuację ekonomiczną rodzin najbiedniejszych,w tym w szczególności tych wielodzietnych.
Description: Starting from April 2016, the legislator introduced a new type of social benefit – raising children & educational benefit. This allowance is for the second and subsequent child, and in the poorest families also for the first. The intention of the government is to provide a benefit helpful in bringing up children, by providing appropriate financial assistance in raising children, to reverse the drop in the number of births observed for many years and to further reduce the scale of poverty among families with the most difficult financial situation. However, after less than three years of application of the 500+ Program, it is difficult to determine unequivocally whether there has been a permanent reversal of the birth declining trend. Statistical data in this area can be interpreted in many ways and more time is needed to attempt a final summary. Certainly, the Program has improved the economic situation of the poorest families, especially those with large children.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics