Analiza pojęć prawnych stosowanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krupa, Barbara
dc.date.accessioned 2019-08-05T07:55:53Z
dc.date.available 2019-08-05T07:55:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 47 (120) 2019, s. 63-70 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2372
dc.identifier.uri https://doi.org/10.34739/zn.2019.47.08
dc.description.abstract W planowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami mamy do czynienia z brakiem ładu pojęciowego, którego bez udziału ustawodawcy nie można uporządkować ani w drodze wykładni, ani orzecz-nictwa. W związku z tym prace nad kodyfikacją procesu budowlanego powinny rozpocząć się od spraw związanych ujednoliceniem nomenklatury stosowanej w ewidencji gruntów (katastrze nieruchomości) z nomenklaturą z innych aktów prawnych. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją wręcz niezrozumiałą, gdy przepisy prawa są źródłem braku możliwości prowadzenia racjonalnej gospodarki przestrzennej, gdyż zostały one oparte ozasadę wolności budowlanej, która służy jedynie realizacji prywatnych interesów inwestorów i właścicieli gruntów,kosztem interesu wspólnego oraz kosztem ochrony własności osób sąsiadujących z inwestycjami publicznymi. pl
dc.description.abstract In spatial planning and real estate management, there is a lack of conceptual order and which, without the legislator's involvement, cannot be arranged either through interpretation or jurisprudence. Therefore, work on the codification of the construction process should start with issues related to the unification of the nomenclature used in the land register (real estate cadastre) with the nomenclature from other legal acts. Today, we are dealing with an incomprehensible situation, when the law is the source of inability to conduct rational spatial management, because they are based on the principle of construction freedom, which only serves the private interests of investors and landowners, at the expense of the common interest and the cost of protecting property neighbouring public investments. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Ewidencja gruntów i budynków pl
dc.subject Nieruchomości pl
dc.subject Planowanie przestrzenne pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Prawo pl
dc.subject Land and building registry en
dc.subject Law en
dc.subject Poland 21st century en
dc.subject Real estate en
dc.subject Spatial planning en
dc.title Analiza pojęć prawnych stosowanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pl
dc.title.alternative Analysis of legal concepts used in the act on planning and spatial development en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics