Dieta, magazynowanie pokarmu oraz budżet czasowy srokosza Lanius excubitor w okresie pozalęgowym na Nizinie Południowopodlaskiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dieta, magazynowanie pokarmu oraz budżet czasowy srokosza Lanius excubitor w okresie pozalęgowym na Nizinie Południowopodlaskiej
Tytuł równoległy: Diet, food storage and time budget of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) in the non-breeding season in the South Podlasie Lowlands
Autor: Paczuska, Martyna
Promotor: Goławski, Artur
URI: http://hdl.handle.net/11331/2330
Date: 2018
Abstract:
 
Streszczenie: Zima jest okresem niezwykle ważnym w życiu ptaków, który silnie oddziałuje na ich kondycję, co później przekłada się na sukces rozrodu. Jest to także czas zwiększonej śmiertelności wielu gatunków, ze względu na brak lub utrudnione zdobycie pokarmu. Wahania temperatur, silny wiatr, intensywne opady, mogą doprowadzić do wzmożonej utraty energii i wychłodzenia organizmu. Niezwykle ważne w tym czasie jest odpowiednia podaż energii, a więc zdobycie pokarmu. W czterech sezonach jesienno-zimowych przeanalizowano dietę oraz budżet czasowy srokosza Lanius excubitor we wschodniej Polsce. Zbadano zmienność diety pod względem okresów fenologicznych i sezonów badawczych. Prześledzono sposób i w jakim czasie są wykorzystywane zapasy żywności oraz dokładnie przeanalizowano zachowania związane ze zdobywaniem pokarmu i odżywianiem się. Uzyskano informacje o zmiennej aktywności dzierzby, w ciągu dnia i podczas sezonu. Wykorzystanie fotopułapek montowanych przy spiżarniach pozwoliło na zarejestrowanie w jaki sposób wykorzystywane są zapasy pokarmu i w jakich porach odwiedzane są spiżarnie. Badania wykazały dużą zmienność pokarmową w diecie srokosza na badanym obszarze zarówno w poszczególnych latach badań jak i okresach fenologicznych, a także niemal całkowicie odwrotny stosunek kręgowców do bezkręgowców w analizowanym materialne na podstawie analizy wypluwek i spiżarni. Wykazano preferencje pokarmowe srokosza względem nornika zwyczajnego oraz w chwytaniu żukowatych, ryjkowcowatych i omarlicowatych. Srokosze odławiały w ciągu dnia 2,3-2,6 gryzonia oraz 0,9-6,1 owadów, zaś liczba odłowionych bezkręgowców różniła się znacznie pomiędzy okresami fenologicznymi, na które podzielono każdy z sezonów. Największy sukces połowu odnotowano w miesiącach luty-marzec, a najwięcej ataków srokosze dokonywały w oziminie. Przeanalizowano 75 godzin nagrań srokosza, zebranych na 26 różnych stanowiskach, w ciągu 4 sezonów badawczych. Dzięki analizom wykazano różnicę w typie aktywności pomiędzy godzinami „porannymi”, a „wieczornymi”. Na czas trwania poszczególnych aktywności nie wpływały warunki pogodowe. Najwięcej czasu w dziennym budżecie czasowym, srokosze poświęcały na czatowanie na ofiarę.
 
Abstract: Winter is a key period in the life of birds as it strongly affects their condition, which later translates into a breeding success. It is also the time of increased mortality of many species due to the lack of or difficulty in obtaining food. Temperature fluctuations, strong winds, and intense precipitation can lead to increased energy loss and hypothermia. What is of outmost importance at this time of the year is the right supply of energy and hence – feeding. The diet and time budget of the Great Grey Shrike (Lanius excubitor) were analysed over the course of fours autumn/winter seasons in eastern Poland. The variability of the diet was examined in terms of phenological dates and research seasons. The manner in which the food supplies are used and behaviour related to food acquisition and nutrition were examined in detail. Valuable information about the changing activity of the Great Grey Shrike, both during the day and during the season, was obtained. The use of camera traps installed by larders allowed to register how the food supplies were used and at what times the larders were visited. The research demonstrated high food variability in the Great Grey Shrike’s diet in the studied area, both in the individual study years and in the phenological periods, as well as an almost completely reversed ratio of vertebrates to invertebrates in the analysed material based on pellets and larders. Food preferences were shown in relation to the common vole and in the capture of earth-boring dung beetles, snout beetles and carrion beetles. During the day, Great Grey Shrike caught 2.3-2.6 rodents and 0.9-6.1 insects, while the number of caught invertebrates differed significantly between the phenological periods into which each of the seasons had been divided. The biggest success of the catch was recorded in the months of February and March, and the most attacks were carried out in the winter corn. Seventy-five (75) hours of recordings of the Great Grey Shrike were collected and analysed at 26 different positions during 4 research seasons. The analysis showed a difference in the type of activity between the "morning" and the "evening" hours. Weather conditions did not affect the duration of individual activities. Most of the birds’ daily time budget was allocated to sitting in wait for preys (sit-and-wait foraging strategist
 
Description: Wydział Przyrodniczy

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics