Funkcja motywowania w stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Funkcja motywowania w stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2315
Date: 2019
Abstract: Funkcja motywowanie to obszar zarządzania, którego znaczenie stale rośnie w kontekście konieczności pozyskiwania i zatrzymania najcenniejszego kapitału współczesnych organizacji, jakim jest kapitał ludzki. Stąd też zagadnieniu motywowania poświęcono wiele miejsca zarówno w literaturze krajowej jak i zagranicznej. Wciąż w niewielkim stopniu podejmowana jest jednak kwestia powiązań między funkcją motywowania a kondycją finansową przedsiębiorstw. Stwierdzona w tym obszarze luka, zarówno teoretyczna jaki i empiryczna, stanowiła główną przesłankę podjęcia przez Autorkę badań nad tą problematyką. Dla efektywnego wspierania działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw niezbędny jest bowiem dobór skutecznych narzędzi motywowania. Ich wpływ na efekty działalności gospodarczej znajduje odzwierciedlenie w poziomie efektywności pracy zatrudnionych, która jest pochodną posiadanej motywacji. W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję badania powiązań między funkcją motywowania a kondycją finansową przedsiębiorstw.
Description: The motivating function is a sphere of management whose importance is rising constantly in the context of the necessitation of acquisition and retention of modern organizations’ most valuable resource–human capital. Therefore, considerable attention has been paid to the issue of motivation both in domestic and foreign literature. However, the extent to which correlations are recognized between the motivating function and the financial standing of enterprises remains somewhat limited. The gaps, both theoretical and empirical observed in this regard served as the principal reasons underlying the author’s decision to undertake research into the said issue. In order to effectively support actions aimed at improving the financial situation of enterprises, it is necessary to employ effective motivational tools. Their impact on the effects of business activity is reflected in the level of efficacy of employees’ undertakings which is a derivative of motivation. The publication presents an original concept in that the links between the motivating function and the financial standings of enterprises are studied.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics