Polish e-democracy: legal state of affairs

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Matusiak, Justyna
dc.date.accessioned 2019-03-14T11:26:17Z
dc.date.available 2019-03-14T11:26:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 46 (119) 2018, s. 65-72 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2310
dc.description Elektroniczna demokracja jest jednym z elementów konstytuujących eGovernment. Oznacza ona działania angażujące obywateli w sprawy państwowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W Polsce trudno znaleźć przykłady takich działań czy to w obszarze eVoting, eEngagement, eControllership, czy eConsultation. Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne. Powodem mogą być popełnione i kontynuowane przez ustawodawcę błędy w zakresie siatki pojęciowej dotyczącej eGovernment, jak i tej zastosowanej w aktach prawnych, ale również jakość legislacyjna części z nich. Budzącym najwięcej niepokoju zjawiskiem jest fakt, iż podejmowane już inicjatywy, najczęściej na szczeblu lokalnym, a nie centralnym, cieszą się bardzo małym zainteresowaniem ze strony obywateli, którzy nie darzą zaufaniem organów administracji publicznej świadczących przedmiotowe rozwiązania. Tytułem przykładu przedstawiono rozwiązania lokalne odnoszące się do elektronicznych głosowań oraz rozwiązania centralne odnoszące się do informacji publicznej. Znikomość rozwiązań oraz często ich dyskusyjna jakość powoduje, iż w Polsce trudno mówić o rozwiniętych i ukształtowanych rozwiązaniach w zakresie elektronicznej demokracji. pl
dc.description.abstract One of the elements upon which e-Government is based is electronic democracy. It stands for a broad range of activities engaging citizens in state matters. In Poland, it is difficult to find examples of such activities whether in the area of e-Voting, e-Engagement, e-Controllership, or e-Consultation. This is due to many reasons, one of which may be errors committed by the legislator, and upheld by it, with respect to the conceptual framework related to the e-Government, as well as the conceptual framework used in acts of law, while another reason may be the legislative quality of some of them. The phenomenon which raises the highest concern, however, is the fact that the initiatives that are undertaken, usually at local, not central, level, arouse very little interest among citizens, who do not trust public administrative authorities providing the solutions to question. By way of illustration, the paper presents local solutions related to electronic voting, and central solutions related to public information. Due to the scarcity of solutions and their often questionable quality, it is hard to say that in Poland electronic democracy solutions are well developed and shaped. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject E-demokracja pl
dc.subject Głosowanie elektroniczne pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject E-democracy en
dc.subject e-voting en
dc.subject Poland 21st century en
dc.title Polish e-democracy: legal state of affairs en
dc.title.alternative Polska e-demokracja: stan prawny pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics