Logistics as a tool for development of the Wałbrzych agglomeration in the opinion of territorial self-government

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Logistics as a tool for development of the Wałbrzych agglomeration in the opinion of territorial self-government
Tytuł równoległy: Logistyka jako narzędzie rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej w opinii samorządu terytorialnego
Autor: Detyna, Beata; Mroczek-Czetwertyńska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/2307
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 46 (119) 2018, s.43-49
Abstract: Presentation of development directions of the Wałbrzych Agglomeration in the context of changes taking place in the area of logistics, including road infrastructure and its accompanying systems is the purpose of this publication. This article presents the results of a survey conducted among 22 territorial self-government units belonging to the Agglomeration. The questionnaire forms were addressed to employees of municipalities holding positions of: mayors, commune heads, their deputies, treasurers and secretaries. The agreement idea of local government units within the framework of the Wałbrzych Agglomeration is to solve problems together and search for integrated methods and development tools. In the course of the research, the authors sought an answer to the question: did the logistics infrastructure change over the last 10 years, and if so, how do they assess the investments undertaken in this area (in the opinion of the employees of territorial self-governments of the Wałbrzych Agglomeration)? This research question allowed the authors to focus on contemporary and future directions of the Wałbrzych Agglomeration development on which the currently implemented logistics processes have a significant impact.
Description: Celem publikacji jest prezentacja kierunków rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (AW) w kontekście zmian zachodzących w obszarze logistyki, w tym infrastruktury drogowej i jej towarzyszącej. W artykule przedstawione zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 22 jednostek samorządu terytorialnego (JST) należących do Aglomeracji. Formularze ankietowe skierowane były do pracowników gmin zajmujących stanowiska: burmistrzów, wójtów, ich zastępców, skarbników i sekretarzy. Ideą porozumienia JST w ramach AW jest wspólne rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie zintegrowanych metod i narzędzi rozwoju. W toku prowadzonych badań poszukiwano odpowiedzi na pytanie: czy w ocenie pracowników samorządów terytorialnych AW infrastruktura logistyczna uległa zmianie na przestrzeni ostatnich 10 lat, a jeżeli tak, to jak oceniają oni podejmowane w tym zakresie inwestycje? Tak postawione pytanie badawcze pozwoliło autorkom na skoncentrowanie się na współczesnych i przyszłych kierunkach rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej, na które niewątpliwy wpływ mają obecnie realizowane procesy logistyczne.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics