Dedykowany program rozwoju (DPR) pracowników w przedsiębiorstwie

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kardas, Jarosław Stanisław
dc.date.accessioned 2019-03-14T08:28:09Z
dc.date.available 2019-03-14T08:28:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 46 (119) 2018, s. 5-18 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2303
dc.description The aim of the article is to present fields of individualization in the personnel policy of the enterprise, directed at the development of employees (professional career). Analysis of functionality groups of the Dedicated Programme of Development (DPD) of employees: creating a programme model, support of processes, progress monitoring and deciding, analysis of requirements and groups of conditions dependent on the enterprise and on the employee. In order to implement the subject of the elaboration, theorems proposed by H.J. Leavitt, T.L. Whisler, L. Krzyżanowski, T. Peters, R.Waterman, R. Chen, L. Liao, Z. Fang and also M.M. Yass, H.A. Hassan and F.A. Omar, were used. The following methods were used to achieve the goal: analysis and criticism of literature, plans and documentation of career paths, discussion and diagnostic survey carried out by the Author in 2018 on a group of 152 people from the Mazovia Province. en
dc.description.abstract Celem artykułu jest próba przedstawienia pól indywidualizacji w polityce kadrowej przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na rozwój pracowników (karierę zawodową). Analiza grup funkcjonalności Dedykowanego Pro-gramu Rozwoju (DPR) pracowników: tworzenie modelu programu, obsługa procesów, monitorowanie postępów i decydowanie oraz analiza wymogów i grup warunków zależnych od przedsiębiorstwa, jak i od pracownika. Do realizacji przedmiotu opracowania zastosowano twierdzenia zaproponowane przez H.J. Leavitta, T.L. Whislera, L. Krzyżanowskiego, T. Petersa, R. Watermana, R. Chena, L. Liao, Z. Fanga oraz M.M. Yassa, H.A. Hassana i F.A. Omara. Do realizacji celu wykorzystano: analizę i krytykę literatury, plany i dokumentację przebiegu karier, dyskusję oraz sondaż diagnostyczny przeprowadzony przez autora w 2018 roku na grupie 152 osób z województwa mazowieckiego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Kariera pl
dc.subject Kompetencje pl
dc.subject Planowanie pl
dc.subject Pracownicy pl
dc.subject Rozwój pl
dc.subject Career en
dc.subject Competence en
dc.subject Development en
dc.subject Planning en
dc.subject Workers en
dc.title Dedykowany program rozwoju (DPR) pracowników w przedsiębiorstwie pl
dc.title.alternative The Dedicated Development Programme (DPR) of Employees in Enterprise en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics