Dedykowany program rozwoju (DPR) pracowników w przedsiębiorstwie

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dedykowany program rozwoju (DPR) pracowników w przedsiębiorstwie
Tytuł równoległy: The Dedicated Development Programme (DPR) of Employees in Enterprise
Autor: Kardas, Jarosław Stanisław
URI: http://hdl.handle.net/11331/2303
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 46 (119) 2018, s. 5-18
Abstract: Celem artykułu jest próba przedstawienia pól indywidualizacji w polityce kadrowej przedsiębiorstwa, ukierunkowanej na rozwój pracowników (karierę zawodową). Analiza grup funkcjonalności Dedykowanego Pro-gramu Rozwoju (DPR) pracowników: tworzenie modelu programu, obsługa procesów, monitorowanie postępów i decydowanie oraz analiza wymogów i grup warunków zależnych od przedsiębiorstwa, jak i od pracownika. Do realizacji przedmiotu opracowania zastosowano twierdzenia zaproponowane przez H.J. Leavitta, T.L. Whislera, L. Krzyżanowskiego, T. Petersa, R. Watermana, R. Chena, L. Liao, Z. Fanga oraz M.M. Yassa, H.A. Hassana i F.A. Omara. Do realizacji celu wykorzystano: analizę i krytykę literatury, plany i dokumentację przebiegu karier, dyskusję oraz sondaż diagnostyczny przeprowadzony przez autora w 2018 roku na grupie 152 osób z województwa mazowieckiego.
Description: The aim of the article is to present fields of individualization in the personnel policy of the enterprise, directed at the development of employees (professional career). Analysis of functionality groups of the Dedicated Programme of Development (DPD) of employees: creating a programme model, support of processes, progress monitoring and deciding, analysis of requirements and groups of conditions dependent on the enterprise and on the employee. In order to implement the subject of the elaboration, theorems proposed by H.J. Leavitt, T.L. Whisler, L. Krzyżanowski, T. Peters, R.Waterman, R. Chen, L. Liao, Z. Fang and also M.M. Yass, H.A. Hassan and F.A. Omar, were used. The following methods were used to achieve the goal: analysis and criticism of literature, plans and documentation of career paths, discussion and diagnostic survey carried out by the Author in 2018 on a group of 152 people from the Mazovia Province.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics