Polsko-japońska współpraca wywiadowcza i konsularna dla ratowania życia Żydów w Kownie w czasie II wojny światowej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Polsko-japońska współpraca wywiadowcza i konsularna dla ratowania życia Żydów w Kownie w czasie II wojny światowej
Tytuł równoległy: The Polish-Japaneese intelligence and consular cooperation to save Jewish lives in Kovno during the WW2
Autor: Tarasiuk, Renata
URI: http://hdl.handle.net/11331/2292
Date: 2019-01-20
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 2 (4) 2018, s. 109-121
Abstract: W artykule przedstawiono polsko-japońską współpracę wywiadowczą i konsularną dla ratowania życia Żydów w Kownie w czasie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem misji dyplomaty Chiune Sugihary – japońskiego Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zaprezentowany artykuł uwzględnienia trzy funkcje badań naukowych: deskryptywną, eksplanacyjna i systematyzującą. Odnosi się do opisania i wyjaśnienia zjawiska zagrożenia społeczności żydowskiej pod dwiema okupacjami, podjętych prób ratowania życia oraz włączenia w proces ratowania poszczególnych jednostek, zbiorowości ludzkich, instytucji i organizacji.
Description: The article presents Polish-Japanese intelligence and consular cooperation for saving the lives of Jews in Kaunas during the WW2, with particular emphasis on the diplomatic mission of Chiune Sugihara. Who was a Japanese Righteous Among the Nations. The presented article includes three functions of scientific research: discriptive, explanational and systematizing. The author describes and explains the phenomenon of threat to the Jewish community under two occupations, presents atttempts to save lives and involve in the process of saving specifics individuals, communities, institutions and organizations

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics