Wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju jednostki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju jednostki
Tytuł równoległy: Social exlusion as a barrier for the development of the individual
Autor: Ledwójcik, Paulina
URI: http://hdl.handle.net/11331/2275
Date: 2018-12-30
Źródło: Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s. 241-252
Abstract:
 
Streszczenie: Współcześnie wykluczenie społeczne jest to jedna z podstawowych trosk społecznych w Europie. Wynika ono z wszelkiego rodzaju nierówności i polega na izolacji z życia społecznego. Zjawisko to pojawia się we wszystkich gospodarkach, niezależnie od ich rozwoju. Proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nazywa się inkluzją społeczną. Polega on na stworzeniu takiej sytuacji, w której jednostka zagrożona wykluczeniem będzie miała możliwość uczestniczenia w życiu ekonomicznym, kulturalnym oraz społecznym. W Polsce przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu zajmuje się pomoc społeczna oraz pracownicy socjalni. Z wykluczeniem społecznym związane jest także zjawisko ubóstwa. Związek pomiędzy ubóstwem a wykluczeniem społecznym wynika między innymi z tego, że dostęp do niezbędnych dóbr i usług wiąże się głównie z członkostwem w mniej lub bardziej sformalizowanej grupie. W wyniku ubóstwa pewne jednostki zostaną wypchnięte na margines społeczny i nie będą dopuszczone do pełnego uczestnictwa w życiu, a tym samym do pełnego rozwoju.
 
Abstract: Social exclusion is one of the main concerns in Europe nowadays. It is an isolation from social life which results from various kinds of inequalities. This phenomenon occurs in every economy, regardless of their advancement. The process of preventing social exclusion is called social inclusion. It involves creating a situation in which the person at risk of exclusion has the opportunity to participate in the economic, cultural and social life. Social assistance and social workers are to prevent exclusion in Poland. Poverty is often attributed to social exclusion. The relation between poverty and social exclusion is partly the result of the fact that access to the indispensable goods involves first of all the membership in more or less formalized groups and their mediation. As the result of poverty some people are pushed to the margins of the society and are not admitted to the full participation in life and thus their development may be limited.
 
Description: Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics