Udział polskich żołnierzy w operacjach wojskowych w Iraku i Afganistanie: zarys przyczyn i skutków uczestnictwa (na podstawie autobiograficznych relacji weteranów wojennych)

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Udział polskich żołnierzy w operacjach wojskowych w Iraku i Afganistanie: zarys przyczyn i skutków uczestnictwa (na podstawie autobiograficznych relacji weteranów wojennych)
Tytuł równoległy: The participation of the Polish Soldiers in military operations in Iraq and Afghanistan: an outline of the reasons and the effects of the participation (on the basis of authobiographic relatons of the war Veterans)
Autor: Śmiłowska, Karolina
URI: http://hdl.handle.net/11331/2269
Date: 2018-12-30
Źródło: Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s. 161-177
Abstract:
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępne ustalenia autorki dotyczące przyczyn i skutków udziału polskich żołnierzy w operacjach wojskowych na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu i Republiki Iraku. Autorka tekstu korzysta z materiałów badawczych zebranych przez socjolożkę dr Olgę Nowaczyk (Uniwersytet Wrocławski), ze źródeł własnych, a także książek, w których podjęto kwestię udziału Polaków w operacjach wojskowych za granicą. Fragmenty żołnierskich narracji pojawiających się w artykule są wynikiem autobiograficznych wywiadów narracyjnych prowadzonych przez autorkę i dr Nowaczyk, pochodzą także z innych źródeł pisanych. Autorka weryfikuje hipotezy, które postawiła, gdy zaczęta badać narracje tworzone przez żołnierzy. Zadaje także pytania o etyczne aspekty prowadzenia tego rodzaju badań.
 
Abstract: The article presents the preliminary findings of the author concerning the reasons and the effects of the participation of the Polish troops in military operations on the territory of the Islamic Republic of Afghanistan and the Republic of Iraq. The author has used the research materials collected by a sociologist Olga Nowaczyk, PhD and the author’s own sources, as well as the books which describe the issue of the Polish participation in military missions abroad. The passages of the stories told by the soldiers are the result of the autobiographical narrative interviews conducted by the author and Olga Nowaczyk, they also come from other written sources. The author verifies the hypotheses which she made when she began studying the narratives created by the soldiers. The article also raises the problems of the ethical aspects of conducting this kind of research.
 
Description: Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics