Bezpieczeństwo państwa, narodu i obywatela w Konstytucji RP: zarys problematyki

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo państwa, narodu i obywatela w Konstytucji RP: zarys problematyki
Tytuł równoległy: Security of the state, nation and a citizen in the constitution of the Republic of Poland: an outline of the issues
Autor: Rosłon, Adrian
URI: http://hdl.handle.net/11331/2265
Date: 2018-12-30
Źródło: Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s.121-129
Abstract:
 
Streszczenie: Artykuł dotyczy konstytucyjnego ujęcia problemu bezpieczeństwa. Wskazano w nim podstawowe regulacje odnoszące się do państwa, narodu i obywatela w obecnie obowiązującej Konstytucji RP– najważniejszym akcie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej (złożonym z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły), uchwalonym 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, a zatwierdzonym przez ogólnonarodowe referendum 25 maja 1997 roku, który wszedł w życie 17 października tego samego roku. Celem artykułu jest dokonanie zarazem wstępnej oceny stanu badań nad bezpieczeństwem w doktrynie prawa konstytucyjnego, jak i diagnozy stanu normatywnego. Wskazano również potrzebę nowego odniesienia kategorii bezpieczeństwa. Jest nim nie tylko sam obywatel czy państwo, ale przede wszystkim Rzeczpospolita Polska, postrzegana jako dobro wspólne.
 
Abstract: The article concerns the constitutional approach to the problem of security. It presents the basic regulations referring to the state, nation and a citizen in the currently binding Constitution of the Republic of Poland - the highest legal act of the Republic of Poland (consisting of a preamble and 13 chapters covering 243 articles), adopted on April 2nd, 1997 by the National Assembly and approved by nationwide referendum on May 25th, 1997, which entered into force on October 17th of the same year. The aim of the article is to make an initial assessment of the state of security research in the doctrine of constitutional law, as well as to provide a diagnosis in the field of the normative state. The article also points to the need for a new safety category reference. It is not only the citizen or the state itself, but above all the Republic of Poland, perceived as a common good.
 
Description: Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics