Republika Mołdawii a Unia Europejska

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Republika Mołdawii a Unia Europejska
Tytuł równoległy: The Republic of Moldova and the European Union
Autor: Kamińska, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/2263
Date: 2018-12-30
Źródło: Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s. 89-102
Abstract:
 
Streszczenie: Republika Mołdawii położona jest pomiędzy geopolitycznym Wschodem i Zachodem i wciąż poszukuje swojej tożsamości, wizji, modelu rozwoju i transformacji. Jest ona jednym z państw objętych programem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego. Mierząc się z licznymi problemami politycznymi i ekonomicznymi, dodatkowo stoi w obliczu spadku atrakcyjności Unii Europejskiej, której status na arenie międzynarodowej budzi kontrowersje. Stan ten świadczy o tym, że świat znajduje się w fazie głębokich przeobrażeń, a współczesny system stosunków międzynarodowych ulega burzliwej transformacji.
 
Abstract: The Republic of Moldova is situated between the geopolitical east and west and it is still searching for its identity, vision and model of its development and transformation. It is one of the countries which have been involved in the European Neighbourhood Policy and the programme of the Eastern Partnership. Facing its numerous political and economic problems Moldova additionally has to cope with the fall of the attractiveness of the European Union whose status raises a lot of controversies on the international arena. This state indicates that the world is in the phase of deep transformations and the contemporary system of international relations undergoes a stormy transformation.
 
Description: Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics