Narracja i kierunki rosyjskich działań propagandowych i dezinformacyjnych w kontekście wojny na Ukrainie

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Matejuk, Mateusz
dc.date.accessioned 2019-02-21T11:59:21Z
dc.date.available 2019-02-21T11:59:21Z
dc.date.issued 2018-12-30
dc.identifier.citation Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018, s. 51-66 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7051-921-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2261
dc.description Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH pl
dc.description.abstract Streszczenie: Wojna na Ukrainie jest przykładem skutecznego wykorzystania sfery informacyjnej do realizacji celów zarówno militarnych, jak i politycznych. Zakrojone na szeroką skalę rosyjskie działania propagandowe oraz dezinformacyjne skierowane są nie tylko do odbiorców będących jednocześnie uczestnikami konfliktu, ale także do podmiotów powiązanych z nimi różnymi rodzajami relacji. Istotna w tym zakresie jest różniąca się konfiguracja narracji poszczególnych informacji. W zależności od niej kierowane one są do różnych odbiorców, z założeniem osiągnięcia wielorakich efektów. Mając na względzie zagrożenie, jakie owe narracje za sobą niosą, należy stwierdzić, iż niezbędna jest świadomość ich istnienia oraz umiejętność rozpoznania. Konieczne jest także sklasyfikowanie poszczególnych grup, będących celem działań propagandowych i dezinformacyjnych, oraz przekazów do nich skierowanych. Pozwoli to, przynajmniej w przybliżeniu, zidentyfikować cele i oczekiwane korzyści z ich osiągnięcia. pl
dc.description.abstract Abstract: The war in Ukraine is an example of an effective use of information sphere to achieve military and political objectives. Russian large-scale propaganda and disinformation activities are aimed not only at the recipients who are at the same time the participants of the conflict but it is also directed at the people connected with them in different types of relations. In this respect the configuration of the narratives of particular pieces of information which differ is a vital issue. Depending on the narration type, a particular piece of information is directed at various recipients with the aim of achieving multiple objectives. Taking into account the threats which these narrations entail, it should be stated that it is essential to be aware of them and to recognize them correctly. It is also necessary to classify various groups, which are targeted by propaganda and disinformation activities and to classify the narration directed at them. This will allow, at least approximately, to identify the objectives and the expected results. en
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Dezinformacja pl
dc.subject Informacja pl
dc.subject Propaganda pl
dc.subject Rosja 21 w. pl
dc.subject Ukraina 21 w. pl
dc.subject Disinformation pl
dc.subject Information pl
dc.subject Russia 21st century pl
dc.subject Ukraine 21st century pl
dc.title Narracja i kierunki rosyjskich działań propagandowych i dezinformacyjnych w kontekście wojny na Ukrainie pl
dc.title.alternative The narration and the directions of the Russian propaganda and disinformation activities in the context of the war in Ukraine pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics