Redefinicja strategii bezpieczeństwa Francji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Redefinicja strategii bezpieczeństwa Francji
Tytuł równoległy: Redefinitions of the French Security Strategy
Autor: Rytel-Baniak, Ilona
URI: http://hdl.handle.net/11331/2259
Date: 2018-12-30
Źródło: Istota i perspektywy bezpieczeństwa w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa: Karolina Sówka, Damian Jarnicki. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego , 2018, s. 15-24
Abstract:
 
Streszczenie: Po objęciu urzędu prezydenta przez Hollande’a przeprowadzono redefinicję strategii bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji w okresie jego prezydentury została przedstawiona w Białej Księdze wydanej 29 kwietnia 2013 r. W dokumencie zawarto główne zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz strategię obrony i środki służące do jej realizacji. Dokonano redefinicji polityki bezpieczeństwa Francji z powodu dynamicznych zmian w środowisku międzynarodowym i konieczności dostosowania polityki do warunków na arenie międzynarodowej. Celem artykułu jest analiza treści Białej Księgi, wskazanie najważniejszych zagrożeń dla państwa i regionu wymienionych w Księdze oraz priorytetów polityki zagranicznej. W pracy zaprezentowano istotę francuskiej polityki bezpieczeństwa oraz wskazano kierunki, w których ta polityka ewoluowała, podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, na ile polityka bezpieczeństwa Francji jest skutecznym narzędziem we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
 
Abstract: After President Hollande had taken office, the French security strategy was redefined. The French security and defense policy during his presidency were presented in the White Paper published on 29th April, 2013. The document enumerated the main threats to state security, presented the defense strategy and the measures which enable to implement it. The French security policy was redefined due to the dynamic changes in the international environment and the need to adapt the policy to international conditions. The aim of the article is to analyze the provisions of the White Paper, to point to the main threats to the country and the region described in the White Paper and to analyze foreign policy priorities. The article presents the essence of the French security policy and points to the directions in which this policy has evolved, it also attempts to answer the question to what extent the French security policy is an effective tool in the contemporary international relations.
 
Description: Publikacja jest zbiorem artykułów z I Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej, zorganizowanej 8 czerwca 2018 r. pt. "Świat, państwo, człowiek. Istota i perspektywy bezpieczeństwa w XXI wieku", zorganizowanej przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie UPH oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego UPH

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics