Assessment of scope of implementation of the human resources risk management

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Assessment of scope of implementation of the human resources risk management
Tytuł równoległy: Ocena zakresu wdrożenia koncepcji zarządzania ryzykiem personalnym
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2246
Date: 2018
Źródło: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. Nr 128 (2018), s. 35-48
Abstract: For years, various arguments have been made to show how important human resources management is for the development of sustainable competitive advantage, while the risks associated with HRM have rarely been acknowledged. Given the importance of the human factor in the knowledge economy, it can be argued that human resources risk is one of the most important areas of risk in today's organizations. At the same time, the area remains unexplored, both in terms of theory and practice of management. The purpose of the research was to assess the scope of practical implementation of the human resource risk management concept.
Description: Od lat przedstawiane są różne argumenty wskazujące na to, jak ważne dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest zarządzanie zasobami ludzkimi, natomiast stosunkowo rzadko poruszane są kwestie związane z ryzykiem dotyczącym tych zasobów. Biorąc pod uwagę znaczenie czynnika ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy można sformułować tezę, że ryzyko personalne stanowi jeden z ważniejszych obszarów ryzyka we współczesnych organizacjach. Jest to jednocześnie płaszczyzna słabo rozpoznana zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki zarządzania. Celem podjętych badań była ocena zakresu wdrożenia koncepcji zarządzania ryzykiem personalnym.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics