Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako przyczyna deprecjacji kapitału ludzkiego w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako przyczyna deprecjacji kapitału ludzkiego w organizacji
Tytuł równoległy: Dysfunctions in Human Resource Management as a Cause of Human Capital Depreciation in Organizations
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/2240
Date: 2018
Źródło: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. T. 19, z. 8, cz. 1 (2018), s. 233-247
Abstract: In knowledge-based economies, employees are considered the most valuable capital of modern organizations – the main elements of intellectual capital and the source of added value. These assets may be subject to either appreciation or depreciation. Since the latter is, without any doubt, an undesirable phenomenon, it is vital to identify the factors that may initiate or intensify the process of human capital depreciation. The main reasons for the loss of the value of human capital should be sought within organizations. Dysfunctions in the area of human resource management resulting in an inappropriate capital use and development appear to be crucial here. Research undertaken by the author focused on the influence of selected dysfunctions in the area of the personnel function on the condition of human capital. The aim of this study was to identify those areas of human resource management in which the appearance of dysfunctions strongly affects the depreciation of human capital. Therefore, the research attempts to assess the impact of selected dysfunctions on the state of the human capital of the organization.
Description: Cenny kapitał ludzki można powiększać za pomocą szeroko rozumianych inwestycji. Jednak istnieją czynniki, które mogą wywoływać proces odwrotny, określany terminem „deprecjacja kapitału ludzkiego”. Do stymulatorów tego negatywnego procesu zaliczyć należy dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W badaniach podjęto próbę oceny wpływu wybranych dysfunkcji na stan kapitału ludzkiego organizacji. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie tych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, w których pojawienie się dysfunkcji silnie oddziałuje na deprecjację kapitału ludzkiego. Aby zrealizować przyjęty cel, wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metodę sondażu diagnostycznego bazującą na kwestionariuszu ankiety. W toku rozważań skoncentrowano się na kapitale ludzkim rozpatrywanym na poziomie jednostkowym i organizacyjnym.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics