Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piontek, Łukasz
dc.date.accessioned 2019-01-28T08:17:23Z
dc.date.available 2019-01-28T08:17:23Z
dc.date.issued 2018-07-01
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (4) 2018, s. 193-206 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2238
dc.description The article aims to show issues related to the prevention and combating of human trafficking. Two formations are subjected to scientific reflection: the Border Guard and the Police, which, through their statutory tasks, independently and in cooperation with other entities, stand on the guard over the security of the Republic of Poland. Human trafficking is a global problem that also includes Poland. This article consists of several parts: definition of a crime of human trafficking, regulated in Polish criminal law, forms of human trafficking that occur on the territory of Poland, tasks and competences of the Police and the Border Guard in preventing and combating human trafficking, and statistical recognition of these two formations on the crime of human trafficking. The article, by attempting to analyze the presented issues, is an attempt to achieve the goal set by the author. en
dc.description.abstract Artykuł ma na celu ukazanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi. Naukowej refleksji poddaje się dwie formacje: Straż Graniczną oraz Policję, które poprzez swoje ustawowe zadania, samodzielnie oraz współpracując z innymi podmiotami, stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Handel ludźmi jest problemem na skalę światową, który obejmuje również Polskę. Niniejszy artykuł składa się kilku części: ujęcia definicyjnego przestępstwa handlu ludźmi, unormowanego w polskim prawie karnym, form handlu ludźmi, które występują na terytorium Polski, wymienionych zadań i kompetencji Policji i Straży Granicznej w zapobieganiu i przeciwdziałaniu handlowi ludźmi oraz ujęcia statystycznego z tych dwóch formacji dotyczącego przestępstwa handlu ludźmi. Artykuł, poprzez podjętą próbę analizy przedstawionych zagadnień, stanowi próbę realizacji celu postawionego przez autora. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Handel ludźmi pl
dc.subject Policja pl
dc.subject Straż Graniczna pl
dc.subject Border Guard en
dc.subject Human trafficking en
dc.subject Police en
dc.title Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP pl
dc.title.alternative Prevention and fight against human trafficking carried out by the Police and the Border Guard on the territory of the Poland en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics