Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jasiński, Damian
dc.date.accessioned 2019-01-25T11:05:36Z
dc.date.available 2019-01-25T11:05:36Z
dc.date.issued 2018-07-01
dc.identifier.citation De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (4) 2018, s. 164-177 pl
dc.identifier.issn 2450-5005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/2236
dc.description The article presents the problem of technical modernization in the Armed Forces of the Republic of Poland and the Armed Forces of the Russian Federation. In both countries, for more than ten years, one can notice increased efforts to improve the functioning of the armed forces and the increase in the amount of modern weapons. The intensification of works and activities in the above-mentioned area was affected by a number of important factors that significantly increased the speed of arms replacement processes. The article introduces the process of implementation of Plans for Technical Modernization of the Armed Forces, their assumptions and evaluation of performance in Poland and the Russian Federation. Moreover, the most important reforms aimed at improving the functioning of the armed forces and the systematic introduction of modern systems into the armaments were presented. The most important and the most interesting constructions from the point of view of national defense were characterized. en
dc.description.abstract W artykule przedstawiono problem modernizacji technicznej w Siłach Zbrojnych RP oraz Federacji Rosyjskiej. W obydwu państwach, od kilkunastu lat można zauważyć zwiększenie wysiłków mających doprowadzić do poprawy funkcjonowania sił zbrojnych oraz podwyższenia ilości nowoczesnego uzbrojenia. Na intensyfikację prac i działań we wspomnianym obszarze miało wpływ szereg istotnych czynników, które znacząco zwiększyły tempo procesów wymiany uzbrojenia. Artykuł przybliża proces realizacji Planów Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, ich założenia oraz ocenę wykonania w Polsce oraz Federacji Rosyjskiej. Ponadto zaprezentowano najważniejsze reformy zmierzające do poprawy funkcjonowania sił zbrojnych oraz systematycznego wprowadzania do uzbrojenia nowoczesnych systemów. Zostały charakteryzowane najważniejsze i najciekawsze konstrukcje z punktu widzenia obronności kraju. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ *
dc.subject Modernizacja pl
dc.subject Polska 21 w. pl
dc.subject Rosja 21 w. pl
dc.subject Uzbrojenie pl
dc.subject Wisła (program uzbrojenia) pl
dc.subject Arms en
dc.subject Modernization en
dc.subject Poland 21st century en
dc.subject Russia 21st century en
dc.subject Vistula (weapons program) pl
dc.title Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia pl
dc.title.alternative Technical modernization in the Armed Forces of The Republic of Poland and the Armed Forces of the Russian Federation - selected aspects en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics