Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej - wybrane zagadnienia
Tytuł równoległy: Technical modernization in the Armed Forces of The Republic of Poland and the Armed Forces of the Russian Federation - selected aspects
Autor: Jasiński, Damian
URI: http://hdl.handle.net/11331/2236
Date: 2018-07-01
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1 (4) 2018, s. 164-177
Abstract: W artykule przedstawiono problem modernizacji technicznej w Siłach Zbrojnych RP oraz Federacji Rosyjskiej. W obydwu państwach, od kilkunastu lat można zauważyć zwiększenie wysiłków mających doprowadzić do poprawy funkcjonowania sił zbrojnych oraz podwyższenia ilości nowoczesnego uzbrojenia. Na intensyfikację prac i działań we wspomnianym obszarze miało wpływ szereg istotnych czynników, które znacząco zwiększyły tempo procesów wymiany uzbrojenia. Artykuł przybliża proces realizacji Planów Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych, ich założenia oraz ocenę wykonania w Polsce oraz Federacji Rosyjskiej. Ponadto zaprezentowano najważniejsze reformy zmierzające do poprawy funkcjonowania sił zbrojnych oraz systematycznego wprowadzania do uzbrojenia nowoczesnych systemów. Zostały charakteryzowane najważniejsze i najciekawsze konstrukcje z punktu widzenia obronności kraju.
Description: The article presents the problem of technical modernization in the Armed Forces of the Republic of Poland and the Armed Forces of the Russian Federation. In both countries, for more than ten years, one can notice increased efforts to improve the functioning of the armed forces and the increase in the amount of modern weapons. The intensification of works and activities in the above-mentioned area was affected by a number of important factors that significantly increased the speed of arms replacement processes. The article introduces the process of implementation of Plans for Technical Modernization of the Armed Forces, their assumptions and evaluation of performance in Poland and the Russian Federation. Moreover, the most important reforms aimed at improving the functioning of the armed forces and the systematic introduction of modern systems into the armaments were presented. The most important and the most interesting constructions from the point of view of national defense were characterized.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics