Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego
Tytuł równoległy: Threats for civil aviation
Autor: Śliwińska, Aleksandra
URI: http://hdl.handle.net/11331/2231
Date: 2018-07-01
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. Nr 1(4) 2018, s. 207-218
Abstract: Zapewnienie bezpieczeństwa w sektorze lotnictwa cywilnego jest priorytetowym działaniem wielu organizacji lotniczych. Potwierdzeniem tego są liczne dokumenty regulujące kwestie ochrony lotnictwa cywilnego, wydane nie tylko na szczeblu prawa krajowego i unijnego, ale również w konwencjach o zasięgu międzynarodowym. Ryzyko zaburzenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym jest ogromne, ponieważ istnieje wiele zagrożeń, które mogą przyczynić się do jego utracenia. Dąży się do przeciwdziałania im, jednak aby były one skuteczne niezbędna jest świadomość istnienia zagrożeń i ich potencjalnych skutków. Mogą one posiadać podłoże militarne, nie militarne, bądź też pochodzić z otoczenia wewnętrznego lub zewnętrznego danej organizacji lotniczej. Różne możliwe zagrożenia pochodzące właśnie z tych źródeł, zostały przedstawione i opisane w tym opracowaniu.
Description: Ensuring security in the civil aviation sector is a priority activity for many aviation organizations. This is confirmed by numerous documents regulating civil aviation security problems, issued not only at the level of national and EU law, but also in conventions of international scope. The risk of security disruption in civil aviation is enormous because there are many risks that can contribute to the loss of security. There are attempts to counteract them, however, if they are be effective, it is necessary to be aware of the dangers and their potential consequences. They may have a military, non-military background, or come from an internal or external environment of a given aviation organization. Various possible threats originating from these sources have been presented and described in the article.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics