De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2017. Nr 1 (3)

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2017. Nr 1 (3)

 

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Najnowsze pozycje

 • Zych, Joanna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-15)
  Stosowanie uderzenia wyprzedzającego oraz prewencyjnych działań wojennych od lat 50. XX w. stanowiło podstawę izraelskiej doktryny obronnej. Ich elementy można odnaleźć także we współczesnej izraelskiej koncepcji prowadzenia ...
 • Andrievskiĭ, Timur (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-15)
  Рассмотрены основные особенности возникновения гибридной войны, про-веден сравнительный анализ развития и хода «обычной» (конвенциональной) и гибридной войн. Освещены некоторые аспекты касательно формирования нового подхода ...
 • Wierzbicki, Marcin (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-15)
  Policja pełni niekwestionowanie ważną funkcję w życiu każdego obywatela. Bez zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa życie społeczne oraz gospodarcze byłoby znacznie utrudnione. Artykuł podejmuje próbę przedstawienia ...
 • Smaga, Daniel; Mazurek, Marcin (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-15)
  Artykuł zawiera specyfikę zadań polskiej Policji wobec terroryzmu, uwzględniając bezpieczeństwo, które jest najważniejszą wartością człowieka. Na artykuł składa się przegląd przedmiotowych definicji oraz prezentacja działań ...
 • Liśniewska, Helena (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-01-15)
  W roku 1999 Rzeczpospolita Polska stała się pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po siedemnastu latach członkostwa bez wątpienia można stwierdzić, że Polska stała się nie tylko państwem bardziej bezpiecznym, ...

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS